Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

  • For at få en plads til din båd, skal du være medlem af Holbæk Bådelaug.
  • Pladser tildeles efter medlemsnummer – laveste nummer først.
  • Alle medlemmer, som ønsker en plads, skal ansøge hvert efterår på en slip, der udsendes sammen med klubbladet Maagen. Sidste frist for ansøgning er 1. januar, hvorefter der tildeles pladser og oprettes en venteliste
  • Medlemmer, der søger efter fristens udløb i ansøgningsåret, tildeles pladser efter medlemsnummer, når ventelisten er afviklet.
  • Du kan, efter aftale med bestyrelsen, leje en sommerlandplads til din båd, hvis den kan søsættes med trailer.
  • Der er typisk 5 ledige pladser til omkring 20 ansøgere hvert år, så du skal regne med ventetid afhængig af bådstørrelsen.
  • Største bådpladser er ca. 11 x 3.4 meter.
  • HUSK: Medlemmer bosat i Holbæk kommune har fortrinsret til pladser. I praksis betyder det, at medlemmer, der bor uden for Holbæk kommune, kommer sidst på ventelisten. Det er en regel, som Holbæk kommune har pålagt os.
  • Det er alene bestyrelsen, der administrerer udlejning af pladser.
  • Bestyrelsen garanterer aldrig pladser på forhånd.