INFORMATIONER FOR MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Dokumenter | Vedtægter | Havneregler | Medlemskab |
ALLE MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG, MED FAST BÅDPLADS, HAR ARBEJDSPLIGT

Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.

Holbæk Bådelaug er en medlemsdrevet forening, hvor vi alle hjælper til. Det holder udgifterne nede og er med til at sikre sammenholdet. Og så er det hyggeligt at deltage, og klubhusudvalget arrangerer altid morgenmad og lækker frokost, når vi har arbejdsdage.

Hvis du har fast bådplads, så har du arbejdspligt – men du er som medlem altid velkommen til at deltage. Du kan deltage i en af de to årlige arbejdsdage, hvor vi i fællesskab vedligeholder og forbedrer Holbæk Bådelaug. Du kan også aftale andre opgaver med bestyrelsen.
Er du syg/forhindret i at deltage i arbejdsweekender, skal bestyrelsen kontaktes.
Udebliver du stiltiende fra deltagelse i begge arbejdsdage, medfører det ekstra betaling.