INFORMATIONER FOR MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Dokumenter | Vedtægter | Havneregler | Medlemsskab | Ansøg om medlemsskab |

ALLE MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG HAR ARBEJDSPLIGT

Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.Til at deltage i en af de to årlige arbejdsdage – hvor vi i fællesskab vedligeholder og forbedrer Holbæk Bådelaug.
Er man/k syg/forhindret i at deltage i arbejdsweekender skal bestyrelsen kontaktes.
Udebliver man/k stiltiende fra deltagelse i begge arbejdsdage medfører det ekstra betaling.
Holbæk Bådelaug er en medlemsdrevet forening hvor alle hjælper til, – det holder udgifterne nede og er med til at sikre sammenholdet: – Og så er det hyggeligt at deltage og klubhusudvalget arrangerer altid morgenmad og lækker frokost.

MEDLEMMER SKAL OGSÅ RETTE SIG EFTER ANVISNINGER FRA

Pladsmænd, bestyrelsen/formanden ligesom udefra kommende gæster og brugere også skal gøre det.