Holbæk Bådelaug 2023

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 • Formand: Per Frederiksen  2246 4226
 • Kasserer: Torben Storm Hansen – e-mail 4093 4609
 • Havneudvalg: Svend Aage e-mail og Per Frederiksen (Formanden)
    • Klubhusudvalg:
     Nils Nykjær 22 41 11 19 Kontaktperson til bestyrelsen
     Knud Seidelin 21 56 49 88 Kasserer for Klubhusudvalget
     Poul Siig 39 45 95 89
 • Udlejning af klubhus: Søren Nerup tlf.: 51644505
  Email: soerennerup@gmail.com
 • Landpladsudvalg: Dennis Iversen 24 69 30 99
  1956dei@gmail.com
 • Havneopsyn: Svend Aage Pladsmand/Havneudvalg Tlf: 21 33 69 01
  e-mail
  Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker og klubstander
 • Medieudvalget: Torben Præst Mobil: 22 55 15 13
  e-mail
  Erika Nicolajsen (medlemsbladet Maagen) og Ronnie Damsgaard (hjemmesiden).
  Henvendelse vedr. medlemsbladet Maagen til Torben Præst. Vedr.hjemmesiden – formanden
 • Pladsmand:
  Svend Aage Jensen
  Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker og klubstander
  Søsætning og optagning af både
  21 33 69 01 saaj@12move.dk

BANKOPLYSNINGER

Jyske Bank Reg. Nr. 5037 Konto nr. 1497079