Holbæk Bådelaug 2024

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 • Formand: Per Frederiksen. Kontakt: 22464226 / frederiksenper@hotmail.com
 • Kasserer: Erling Brønnum. Kontakt: 22171071 / kasserer@holbaekbaadelaug.dk
    • Pladsmand: Svend Aage Jensen. Kontakt: 21336901 / 21336901 saaj@12move.dk. Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker og klubstander, søsætning og optagning af både.
    • Klubhusudvalg:
     Nils Nykjær. Tlf.: 22411119 kontaktperson til bestyrelsen
     Knud Seidelin. Tlf.: 21564988 kasserer for klubhusudvalget
     Poul Siig. Tlf.: 39459589
 • Udlejning af klubhus: Søren Nerup. Kontakt: 51644505 / soerennerup@gmail.com
 • Landpladsudvalg: Dennis Iversen. Kontakt: 24693099 / 1956dei@gmail.com
 • Medieudvalget: Torben Præst. Kontakt: tpraest@gmail.com.
 • Erika Nicolajsen (medlemsbladet Maagen)
 • Ronnie Damsgaard (hjemmesiden).
  Henvendelse vedr. medlemsbladet Maagen til Torben Præst. Henvendelse vedr. hjemmesiden til formanden.

BANKOPLYSNINGER

Jyske Bank Reg. nr. 5037 Konto nr. 1497079