Holbæk Bådelaug 2020

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 • Formand: Per Frederiksen  2246 4226
 • Kasserer: Torben Storm Hansen – Email 4093 4609
 • Havneudvalg: Svend Aage Email og Per Frederiksen (Formanden)
 • Klubhusudvalg:
  Nils Nykjær 22 41 11 19 Kontaktperson til bestyrelsen
  Knud Seidelin 21 56 49 88 Kasserer for Klubhusudvalget
  Jørn Kok 30 49 26 13
  Josephine Røgilds Pedersen 27 62 81 20
  Poul Siig 39 45 95 89
 • Udlejning af klubhus: Søren Nerup Tlf: 51644505
  E mail: soerennerup@gmail.com
 • Landpladsudvalg: Dennis Iversen 24 69 30 99
  dei@topdanmark.dk
 • Havneopsyn: Svend-Aage Pladsmand/Havneudvalg Tlf: 21 33 69 01
  Email
  Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker og klubstander
 • Medieudvalget: Torben Præst Mobil: 22 55 15 13
  e-mail
  Erika Nicolajsen (medlemsbladet Maagen) og Frank Skibby Jensen (hjemmesiden).
  Henvendelse vedr. medlemsbladet Maagen til Torben Præst. Vedr.hjemmesiden – formanden
 • Pladsmand:
  Svend Åge Jensen
  Står for salg af universalnøg-ler til havnen, frihavnsmærker og klubstander
  Søsætning og optagning af både
  21 33 69 01 saaj@12move.dk

BANKOPLYSNINGER

Jyske Bank Reg. Nr. 5037 Konto nr. 1497079