Grundet rådne træpæle er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Sept. 2012.

Der blev taget en beslutning og at udskifte de gamle rådne træpæle med jernrør.
Projektet og processen er iværksat Medio November 2012…

EFTERSKRIFT:
2013 Blev projektet gennemført 🙂