29apr/17

Arbejdslørdag d.29/4 2017

MORGENBORD I KLUBHUSET

Kl. 8.00 er klubhusudvalget klar med morgenbord, og derefter går
arbejdsdagen i gang.

Der bliver en forfriskning i løbet af formiddagen.
Ved middagstid, når dagens arbejde er udført, er der frokost i klubhuset
.

FROKOST I KLUBHUSET

Den består af: 2 slags Sild, Forskelligt pålæg, Medisterpølse og hamburgerryg
med grønlangkål, Lidt ost og selvfølgelig godt brød
Til sidst kaffe.

Med venlig hilsen

Klubhusudvalget

22apr/17
Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Standerhejsning d.22/4 Kl.17 – Spisning Kl.18

STANDERHEJSNING D.22/4 2017 HOLBÆK BÅDELAUG

Logo Holbæk BådelaugEfterfølgende spisning Kl.18

Tilmelding til spisning

Senest d.18/4 i klubhuset på opsat liste

MENU

I år består menuen af :
Saftig landkylling serveret med
Små nye kartofler
Mormor salat
Frisklavet agurkesalat

Og brun sauce.
Desserten er sveske trifli.
Derefter kaffe og te og lidt sødt til.

Alt dette for kun kr. 100
Vin , øl og vand til sædvanlige priser.
Bindende tilmelding senest d. 18/4 på liste, der er ophængt
i gangen i klubhuset.

MEDLEMSBLADET MAAGEN

Maager - Holbæk BådelaugSe mere i det kommende Maagen

15apr/17
Unge kursister til duelighed i Holbæk Bådelaug

Alle bestod teoretisk duelighed

Duelighedskursus i Holbæk BådelaugI løbet af vinteren har et hold elever deltaget i en studiegruppe i duelighed med Knud Lykke Olsen ved roret. Jeg var selv med efter 45 år på vandet, og det lykkedes mig at blive klogere 😊 .

Det har været en fornøjelse at deltage under Knuds kyndigevejledning

Duelighedskursus Holbæk BådelaugHoldet bestod af sejlere fra 14 til nok + 70 år af begge køn.
Den 6. april gik vi 9 elever op til teoretisk prøve og vi bestod allesammen. Censor var Tristan fra søspejderne, der også havde lavet opgaverne. Det var et rigtigt fint samarbejde.

I løbet af forsommeren skal vi på vandet og afprøve den praktiske del.

Med venlig hilsen

Per Frederiksen – formand

08apr/17
Holbæk Bådelaug - En frihavn i Holbæk fjord

Husk – følgende arrangementer og aktiviteter 2017

SEND EMAIL TIL KASSEREN TORBEN STORM

De der ikke har indsendt mailadresse opfordres til at gøre dette til Torben Storm.

RYKNING AF BETALINGSDATO

Rykning af betalingsdato til den 1. februar iht. Paragraf 6 (bestyrelsen) Betalingsfristen er 15. februar

ANSØGNING OM BÅDPLADSER RYKKET

Ansøgning om bådpladser rykkes til 1. januar.

AKTIVITETER I HOLBÆK BÅDELAUG 2017

  • Søsætning 22/4
  • Standerhejsning 22/4
  • Arbejdslørdage 29/4 og 7/10
  • Standerhaling 28/10
  • Generalforsamling 4/2-18
  • Bestyrelsesmøder: 18/4 – 30/5 – 20/6 – 21/8 – 26/9 – 31/10 – 5/12 – 16/1-18
  • Arbejdslørdag d. 29/4 2017 næste gang d. 7.10.2017
18feb/17
Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Fælles jolle-trailer i Holbæk Bådelaug

FÆLLES BÅDTRAILER TIL JOLLER I HOLBÆK BÅDELAUG

Kære medlemmer!

BÅDTRAILER

På den nylig afholdte generalforsamling blev det vedtaget, at vi undersøger mulighederne for indkøb af en FÆLLES bådtrailer til joller !

Det var et indlæg fra min side, men det viste sig, at der på generalforsamlingen var interesse fra mindst
8 medlemmer, der havde samme behov, hvorfor bestyrelsen og generalforsamlingen vedtog at investere i en sådan.

Jeg har lovet at være tovholder, dvs indkøbe, holde opsyn med og vedligeholde bådtraileren !
Desuden vil jeg sørge for behørig skiltning og uddeling af nøgler m.m.

Med dette indlæg vil jeg bede om, at alle der er interesserede henvender sig til mig.
Meget gerne med navn, medlemsnummer, mobil nummer og/eller mailadresse.

Jeg vil så kontakte jer for et lille møde, hvor vi sammen kan tale om behovet for hvor stor den skal være, om vi skal købe en ny eller en brugt mm. Måske er der en af jer der har forbindelser, eller kender en der vil sælge sin !
Den skal selvfølgelig være uden nummerplader og lys, kun til op- og nedtagning af joller i havnen.

VIGTIGT !

Trailerens hjul må ikke komme ned i vandet, det ødelægger lejerne !
Meld jer gerne snarest, så vi kan have den klar til sæsonen!

Med venlig hilsen

Peter Skjoldborg Medlemsnr: 461 Mobil: 40862952
Mail: peter.skjoldborg(at)mail.tele.dk (udskift at med @)

\"Boat