Sejlbåd på beddingsvogn

Artiklen er skrevet for flere år siden til VegaNyt, Dansk Vegaklubs klubblad.
Modtaget fra Søren Nerup, Medlem 388

Disse råd er næsten de samme for overvintring på land som i vandet

Båden tager ikke skade af at være indefrosset i isen og udsat for stærk frost, når det bare er en sikker havn og alle de rigtige forholds regler er taget. En ”sikker” havn er en havn der ikke er udsat for drivis og isskruninger. Forsikringsselskaberne opdeler havne i A og B havne. A havne er vintergodkendte.
Den største fare er nok at pælene kan blive trukket op af isen.
Nogen havne har luftslanger på bunden til at holde isfrit omkring træpælene. Stålpæle med plastrør kan modstå isens løft i tidevandet.

For det første skal båden tømmes for alt der kan tage skade af fugt, madrasser, puder, elektronik og sejl. Ta alt med hjem og opbevar det tørt og lunt. Sørg for god ventilation i båden.
Forlugen kan åbnes en smule og der kan sættes rist i nedgangslugen. Køb 6-8 fugtposer eller fugtfjernere.
Fugtposerne hænges op over spande. Fugtfjerneren er en plast beholder med en granulat fyldt pose.
De sættes i kistebænke og hvor der ellers er plads. Husk at forny posen og tøm vandet af med jævne mellemrum.

Dernæst skal søventilerne frostsikres. Luk ventilen og hæld frostvæske i slangen. Hvis det er en kugleventil, skal der åbnes kortvarigt for at få kuglen fyldt med frostvæsken. Hvis ventilen bare lukkes, vil kuglen være fyldt med vand der kan frostsprænger ventilen.
Toilettet, slanger, rør og pumper kan med fordel tømmes helt for vand, derefter holdes tør. Pumper og ventiler er lettere at servicere nu end til foråret. Så er det jo gjort.

Motoren – Det er nu, inden båden tages op eller ligges i vinterleje, at der skal skiftes olie og filter. Ikke til foråret. Slam og svovl partikler kan skade motoren og i værste fald stoppe smørekanaler og korrodere lejer ol.
Kør motoren varm i 10-15 minutter.
Skift olien og filtret og kør motoren i 10-15 minutter med den nye olie.
Tag slangen af søvandsindtaget. Stik slangen ned i en spand eller dunk med frostvæske. Kør motoren indtil der kommer forstvæske ud af udstødningen. Spray motoren, gearkasse og skrueaksel med WD40. Det samme med det elektriske system. Det holder fugten og korrosionen væk.

Frost væske er glykol blandet med vand i forholdet 1:1. Det skal være denne blanding.

Batterierne – Almindelige bly/syre batterier aflader sig selv over tid, især ved lave temperature. Oplad batterierne jævnligt over vinteren.
Et fuldt opladt batteri kan tåle -70*. Et fladt kun -5*. Det bedste er et solpanel eller en lille flertrins oplader, der kan holde batterierne på toppen hele tiden. Hold toppen af batterierne ren. Fugtigt smuds og støv skaber krybestrøm der aflader batterierne hurtigt.

Gør rent i sumpen så den automatiske lænsepumpe frit kan arbejde, uden at blive stoppet af en gammel sok.

Vandtanken kan tømmes og rengøres. Slanger og pumpe tømmes så vidt muligt. Dette er ikke sikkerhed, men bekvemmelighed. Det er nemmere nu, hvor skidt og belægninger er frisk end til foråret hvor det er tørret ud og groet fast.

Sidst og ikke mindst – fortøjninger – Sæt ekstra fortøjninger. Brug spillene som fortøjnings punkter. Er pladserne frie på begge sider. Brug naboernes pæle til ekstra fortøjninger. Ha fjedre på alle fortøjninger og sørg for de er lige lange, således at der kommer samme belastning på flest mulige punkter.

Fortøjningerne skal have max. længde, således at båden kan bevæge sig mest muligt på pladsen. Efterår og vinter er stormenes højsæson og med stormene følger ofte ekstrem høj eller lavvande. Det skal der tages højde for. Fjern gerne bommen, evt. masten og alt andet udvendigt udstyr. Jo mindre vinden kan tage fat i, jo bedre.

Se til båden ofte og hold øje med skamfiling af fortøjningerne.

Disse råd gælder også når båden er på land i stativet, med undtagelse af fortøjningerne, selvfølgelig. På land bør man tage masten af, så båden står roligt uden vibrationer i stativet.

Vi glæder os til foråret

Hilsen Søren Nerup, Medlem 388