Grafko på Holbæk havnefront

Kære alle – Lidt vigtigt nyt

Corona og forsamlingsforbud

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerRegeringen har i dag forlænget forsamlingsforbudet indtil den 28. februar 2021.
Det betyder, at vi har en stor udfordring i forhold til afholdelsen af vores generalforsamling den 7. februar og andre arrangementer i klubhuset.
I modtager dagsorden til generalforsamlingen i begyndelsen af januar. Meget tyder på, at vi bliver nødt til at udskyde den, til vi må mødes igen. Vi vil i bestyrelsen i god tid komme med en udmelding på, hvordan vi gør det bedst, så vi holder fast i vores demokrati i foreningen og stadig passer på hinanden.

Større byggeprojekter på havnen i foråret

Der skal føres en spildevandsledning fra industrihavnen til udløbet ved rensningsanlægget. Det betyder, at Roedsvej vil blive lukket og opgravet i en periode i foråret. Der vil blive tilkørsel til vores havn via Filmtorvet.
Her vil også blive en del trafik, da deponiet på Ny Hage skal omdannes til en rekreativ havnepark.
Vi arbejder på, at det skal give mindst mulig gene for os foreninger på havnen, og vi regner med, at søsætning og adgang til vores område vil være mulig i hele perioden.
I kan læse mere om havneudviklingen her:
https://holbaek.dk/politik/planer-og-projekter/holbaek-havn/helhedsplanen-for-havnen/

I er altid velkomne til at kontakte mig med spørgsmål og idéer.

Rigtig god jul til jer alle og tak for jeres indsats i et noget anderledes 2020
Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.

Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto – Dennis.

Per Frederiksen – formand