Vibrationer og støj Marts-April 2021
  1. marts 2021: Til bygningsejere og beboere Roedsvej – Finsings Plads (Kortlink indsat af webmaster)

Formanden har modtaget dette der viderebringes af webmaster Holbæk bådelaug:

Der vil i perioden fra 24. marts 2021 til 12. april 2021 blive udført anlægsaktiviteter i området
omkring Roedsvej – Finsings Plads.
Da aktiviteterne vil indeholde grave- og rammearbejde, som kan virke støjende og til tider
frembringe lavfrekvente vibrationer i området, er vi henhold til § 12 i byggeloven (link indsat af webmaster) forpligtet til at
orientere Dem om nævnte forhold.

Vi forudsætter at Deres ejendom er velfunderet i henhold til, på opførelsestidspunktets, gældende
normer, og derfor vil modstå den påvirkning der kommer fra nedbringelsen af spunsjern.
Skulle De have spørgsmål om projektet kan De kontakte projektleder Peter Henrik Høegh
phh@holboell.dk

Såfremt De måtte have tekniske indsigelser mod udførelsen af dette arbejde, skal vi gøre
opmærksom på at De inden den 19. marts 2021 kl. 12.00 sender en skriftlig meddelelse herom.

Venlig hilsen
Entreprenør Søren Kristiansen A/S