Tidligere Pladsmand i Holbæk Bådelaug - Ebbe
Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

Vores pladsmand, Ebbe Jensen, har valgt at stoppe på posten efter mange års flot indsats.
Ebbe har ydet et godt og grundigt stykke ar-bejde, der har betydet meget for os alle på havnen. Uden en god pladsmand kan vi ikke have en velfungerende havn.
På mine egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige Ebbe en stor tak for det gode arbejde.
Vores nye pladsmand, Svend Aage, er godt i gang med at overtage de mange opgaver, der ligger i at være pladsmand.
Vi glæder os meget til samarbejdet.

Med venlig hilsen

Formanden