Tag Archives: 2015

DER VAR BÅDE ADMIRALER, FISKERE, JÆGERE, HÅNDVÆRKERE O.A.

Logo Holbæk BådelaugTil Holbæk Bådelaug’s generalforsamling i klubhuset 1/2-2015 hvor der var et stærkt fremmøde (Holbæk Bådelaug er en forening med aktive medlemmer) og der er ikke problemer med svagt fremmøde til Bådelauget’s generalforsamlinger…

KLUBHUSUDVALGET HAVDE SØRGET FOR LÆKKER MAD OG FORPLEJNING

Tak for dejlig mad/kaffe/øl/vand…
– Generalforsamlingen forløb helt planmæssigt.

NYHEDER

Kort fortalt blev det besluttet at modernisere og ombygge Holbæk Bådelaug’s klubhus, selvom Holbæk Bådelaug ikke ejer klubhuset (det gør kommunen) og lejekontrakten gælder indtil videre til år 2020.
Holbæk Bådelaug takker nej tak til en placering af kabelbane udenfor molen ved Holbæk Bådelaug som vil betyde at Søspejderne og andre sejlere får et stærkt begrænset sejllads- og manøvreområde.
Der var også andre punkter og ros til Erika for arbejdet med klubbladet Maagen og klubhus-udvalget for vedligehold af klubhuset.
Tradtionen tro blev generalforsamlingen indledt med formanden’s beretning for året 2014.

3 X HURRA FOR HOLBÆK BÅDELAUG

Ved generalforsamlingens afslutning blev der traditionen tro råbt 3 X hurra for Holbæk Bådelaug.

Dette er bare et kort indlæg om generalforsamling 2015 i Holbæk Bådelaug…

JÆVNFØR INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015

Og det kommende referat som kommer på hjemmesiden under menupunktet “Referater“.