Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.

Logo Holbæk BådelaugLørdag den 24. april klokken 16.00 vil Klubhusudvalget være vært ved et lille traktement udendørs, og formanden vil ønske os alle en god sæson, før vi hejser standeren og skåler sammen.
Vi må højst være 50 personer. Så skriv dig selv og dine ledsagere på listen i klubhuset.

Vel mødt

Hilsen fra klubhusudvalget