Kære medlemmer af Holbæk Bådelaug

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerVerden er under forandring. Fra dag til dag får vi nye beskeder om, hvordan vi skal være sammen, eller ikke være sammen.
Vi er gode til det, og i denne tid har vi noget, som er meget værd for os alle; vores havn og fjorden, hvor vi kan mødes på afstand, få masser af frisk luft og foretage os noget, som er til at forstå.
Vi er gode til at acceptere, at nogle gange bliver kursen en anden end den, vi havde planlagt – måske netop, fordi vi er sejlere og bådfolk. Når en kuling sætter ind fra vest, når isen lukker fjorden, eller når efteråret sætter ind med tåge og regn – ja, så må vi ændre vores planer, for sådan er det nu engang. Så må vi sætte os ned og vente, til verden bliver klar igen. Naturen er større end os.

Sæsonen 2020 vil blive anderledes, end vi er vant til

Vores nye klubhusudvalg kommer ikke med det første til at holde gode arrangementer for os, arbejdspligten er aflyst for i år, og vi kommer ikke til at samles omkring standermasten i dette forår. Men vi har noget, som skal gøres, og jeg håber, at I alle vil bakke op om hinanden og de opgaver, som vi i bestyrelsen vil bede om jeres hjælp til – så kommer vi helt sikkert godt igennem sæsonen alligevel. Vi kommer til at holde en fest sammen, vi kommer til at male, bygge, klippe, reparere, holde kursus, høre foredrag og snuppe en drikkepause sammen igen – men vi skal være tålmodige, indtil udsigten lover opklaring og bedring. Det kan vi godt. Og nu har vi søsat vores både igen, for vi skal jo på vandet, uanset hvordan verden ellers opfører sig – sådan er det, for sæsonen er begyndt.

Jeg glæder mig til at mødes med jer medlemmer, nye og ’gamle’, på vores havn i løbet af sommeren – på behørig afstand. Og vores stander vil nu vaje over bådelauget for den 39. sæson.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sæson 2020
Skål – hver især, og et trefoldigt ’HURRA’ for Holbæk Bådelaug

Med sejlerhilsen

Per Frederiksen – formand