Mand læser

– VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT HENVENDELSER VEDR. EVT BÅDPLADS I HOLBÆK BÅDELAUG

mus
Og medlemsskab af Holbæk Bådelaug rettes til bestyrelsen:
– Det forhold fremgår klart af Holbæk Bådelaug’s hjemmeside 🙂

VEDTÆGTER

“3. Ansøgning om optagelse som medlem stiles skriftligt til bestyrelsen, som
derefter behandler ansøgningen.Ansøgningsskema udleveres af bestyrelsen.
a) Såfremt en ansøger godkendes, meddeles dette vedkommende skriftligt sammen med
tilsendelse af kontingentopkrævning.
Når ansøgeren har betalt indskud og kontingent, er vedkommende fuldgyldigt medlem og
får tilsendt laugets love og havnereglement. Gyldig kvittering for betalt kontingent gælder
som medlemskort.
b) Hvis et flertal i bestyrelsen er imod optagelse, får ansøgeren skriftlig besked herom.Vedkommende kan herefter kræve beslutningen sat under afstemning på nærmest følgende
ordinære generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet.
4. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde laugets love såvel som havnens
reglement”

Sender du email til webmaster for Holbæk Bådelaug’s hjemmeside sendes den ikke videre.


RET VENLIGST HENVENDELSE TIL BESTYRELSEN VEDR. EVT BÅDPLADS/MEDLEMSSKAB

brik

MED VENLIG HILSEN

Webmaster Holbæk Bådelaug