Der lå tidligere en skrotplads lige ved siden af Holbæk Bådelaug:

– Det medførte støj og støvgener og udsigt til skrotbiler stablet ovenpå hinanden.

I 2013 er skotpladsen lukket og der arbejdes på at reetablere området og rydde op.

Det betyder at:

  • Ingen støj og støv-gener
  • En helt ny udsigt fra Klubhuset til den gamle industrihavn
  • Der er mindre læ – nu da muren til skrotpladsen er væk
  • Bådejere skal ikke længere bekymre sig om rustpletter

Det bliver spændende at se hvilke planer og hvad der konkret kommet til at ske med området:
– Vi er sikkert nogle som håber på et grønt område ud til fjorden…

Skrotpladsen nedbrændte 2012: Det var et bål som kunne ses vidt omkring…