Servicebygningen ved "filmtorvet"

FRA FORMANDEN ER MODTAGET FØLGENDE

Jeg har sat “Filmtorvet” i cicationstegn grundet det faktum at der er Holbæk kommune der ejer “filmtorvet” og ikke den nærliggende aktieselskab bag biografen og for at præciserer overfor omverdnen at det forholder sig sådan (webmaster).

Citat fra modtaget email fra Holbæk kommune:
“Hej alle
Hermed følger referat fra vores møde fredag d. 21. maj omkring etablering af servicebygning øst for filmtorvet.
Jeg skal starte med at beklage at det først kommer nu.

Efter jeres mange gode input, har vi efterfølgende arbejdet med at dimensionere bygningen.
Vi har nedskaleret antal af toiletter og fået indarbejdet det ”multirum” som der var stor opbakning til, herunder også at etablere et mindre overdækket område.

I dag fremlægges dette for styregruppen, og såfremt der er opbakning hertil – så går vi videre med et detailprojekt.
Ift. Jeres videre inddragelse, så er det min plan at der tegnes et reelt projekt, som i får fremsendt til kommentering.

Herefter vil vi forsøge at justere projektet jf. jeres kommentarer – og så indkaldes I til et møde hvor vi gennemgår dette, og forventeligt kan skabe konsensus om den videre færd.
Jeg har fået en kollega til at begynde at skitsere på en bygning, og i nedenstående kan i se hvordan vi umiddelbart tænker udseendet.

Det skal bemærkes at skitserne er på et meget tidligt stadie, så i må ikke hænge jer for meget i detaljerne endnu.
Eksempelvis er der ikke tegnet de forskellige toiletrum på herre- og dametoiletterne, men kun vist et areal, og ej heller tegnet vinduer.

DET FORMELLE REFERAT KAN SES HER – PDF

Servicebygningen ved "filmtorvet"

Servicebygningen ved "filmtorvet"

Servicebygningen ved "filmtorvet"