Maager - Holbæk Bådelaug

Der står i den seneste udgave af Maagen (Januar 2013):
Referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og fælles brugerråd kan altid
læses på hjemmesiden
.”

– Dette er ikke korrekt da hjemmesiden stadig er under opdatering/opbygning og alle dokumenter endnu ikke er at finde på hjemmesiden. Begrundelsen er at det er tidskrævende/en omstændelig procedure i.f.b.m. det CMS-system som hjemmesiden er baseret på.

Det er heller ikke korrekt at der findes arkivalier på hjemmesiden.

Webmaster Januar 2013.