Logo Holbæk Bådelaug

PÅ BAGGRUND AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HOLBÆK BÅDELAUG OKTOBER 2016

Hvor der fremgår at (citat):
“Klager over brugere af vandscootere – visse brugere af vandscootere har meget svært ved helt at
overholde reglerne, som siger, at der skal sejles med max. 3 knob til man er 300 m fra kysten.
Minimum en vinkel på 45 grader. Derefter kan der fyres op! ”

TAGER JEG SOM WEBMASTER FOR HOLBÆK BÅDELAUG INITIATIV TIL DETTE INDLÆG

Der er regler for brugen af vandscootere og det fremgår af http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere at (citat):
“Hvis du skal sejle med vandscooter er der en række regler, du bør være bekendt med. Du finder informationen her.

Sejlads med vandscooter skal foregå i overensstemmelse med gældende søvejsregler.
Du finder søvejsreglerne her.

Desuden er der regler for, hvor sejlads med vandscooter er tilladt. Vandscootersejlads er tilladt i en afstand på 300 meter fra kysten, på nær transport ud til 300 meter-zonen, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max. 5 knob. Der er forbud mod sejlads med vandscooter i naturbeskyttelsesområder og lokale forbudszoner.

Når du sejler med jetski eller vandscooter skal du have et speedbådskørekort.”

BESTYRELSEN TAGER EN SNAK MED VANDSCOOTER-BRUGERNE

GOOGLE-KORT MED 300 METERS MARKERING

Jeg udarbejder en opmåling i Google kort (maps) og indsætter en linje 300 meter fra ydermolen….
Det kommer på hjemmesiden senere – lige nu er der ikke så mange vandscootere (Nov.2016)