Kort arbejdsområder Marts/April 2021

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat
  2. Økonomi v. Torben Storm. Balance:Status på økonomien: kr. 622.169,01 og medlemstallet 191
    Der er ofte forespørgsler på pladser og medlemskab.
  3. Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:

Generalforsamling – Aflysning eller gennemførelse? Generalforsamlingen er aflyst.
Vi vil etablere fliser foran fiskehytterne.
Kontrakt med kommunen – hvordan starter forhandlingerne igen?
Der er målt op. Kommunens folk vil gerne i gang, da de har en del stabil mm. liggende.
Vi rykker ikke før den nye plads er klar! Vi har kontrakt til 2022 udløb.
Der er mange forskellige der har planer om vores nuværende landsplads. Men ingen taler med os.
Per hører en del ad ”bagvejen”

Justering af Svend Aages godtgørelse som pladsmand – der er kommet en del ekstra arbejde.
Vi øger Sv. Aa.s transportbidrag med kr. 5.000,- pr. År pga. Øget arbejdsmængde og flere køreture.

Arbejdspligt i 2021

Der skal laves teams: Hegn op langs nordbroen. Maling af nye hytter.
Arbejdslørdag i maj aflyses.
Arbejdspligt i 2021 suspenderes, men vi håber på stor deltagelse i oktober.

Landplads:

Projekt med etablering af den nye landplads. Der har været møde med Fiskeriforeningens bådelaug.
De er meget tilfreds med de planer der ligger. Der ligger to forslag. Vi er helt klart på Svend Aages forslag.

Klubhus:

Tilbud på ny dør og nyt låsesystem. Dennis har et oplæg Det er ikke helt problemfrit, mht GDPR og registerering, hvis vi ha’ et briksystem. Vi starter dørudskiftningen og undersøger angående låsesystemet.

Kommende arrangementer i klubhuset – hvad kan vi gennemføre?

Kurser afventer
Standerhejsningsfest ???

Maagen

Næste nummer medio april. Deadline 6.april