Holbæk Bådelaug
Dagsorden:

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK

2) Økonomi v. Torben

Status på økonomien og medlemstallet. Balance pr. 3. november 2020: kr. 544.667,27
Medlemstal 182.

3) Nyt fra formanden og udvalgene

Formanden:
Vores holdning og udmelding til projekt med rørledning igennem vores areal.
Vi er ikke begejstrede for projektet i den form, det er blevet præsenteret, hvor de vil grave gennem vores nuværende landplads. Heldigvis ligger den nye transformerstation i vejen. Måske kunne man lægge røret i den nye kørevej.

Brug og misbrug af koden til klubhuset – hvad kan vi gøre?

Vi har haft et par uheldige episoder, med uvedkommende, der har haft koden, har overnattet i klubhuset. Vi må indskærpe, at koden kun må udleveres/bruges af medlemmer og ”gaster”, der har normalt ærinde i Bådelauget. Per skriver et indlæg til Hjemmesiden og til Maagen.

Hvad stiller vi op i forhold til coronasituationen?

Vi forholder os afventende – og håber inderligt, at vi snart kan se en bedring i smittetal og restriktioner. Det kan i sidste ende få betydning for afholdelse af vores generalforsamling.

Forsikringssag

Codan er uvillige til at tage vores sag vedr. Den båd er blev transporteret på vores beddingsvogn.
Per har sagen. Vi er enige om, at vi skal søge tilbud fra to andre forsikringsselskaber.
Indtil denne sag er afklaret, kan vi ikke tage både, hverken op eller i med beddingsvognen.

Landplads

Er der opgaver, der mangler, her sidst på sæsonen?
Dennis meddeler, at det var en rigtig god og hyggelig arbejdslørdag. Mange opgaver blev løst, men vi mangler at få kørt noget satbil på enkelte steder.
Maling af døre til hytterne – er der nogen der byder ind på opgaven – KAN DE KONTAKTE DENNIS.

Klubhus:

Aktiviteter i klubhuset i vinter. 0

Kurser:

Duelighed til vinter. venter

Maagen:

Næste nummer.
Deadline 01.01.2021 – udkommer medio januar.

Havneudvalg:

Dennis viste en model til kædesikringen på Nordbroen. Han går videre med projektet.

Evt.