Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
 2. Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien og medlemstallet. Saldo pr.dd. 544.031,06 – medlemsantal 181.0
  Der er købt døre til de kommende fiskerhytter, Køleskab til vindstyrken
 3. Nyt fra formanden og udvalgene
  Formanden:
  Godkendelse af lokalplanen. Den er godkendt. Vi får en lille smule mindre end vi havde ønsket -3750 m2 –
  Køreplan for de næste to år:
  Fiskerihavnens Bådelaug skal have den samme størrelse areal, som de har nu.
  Vi skal have aftaler med de andre klubber. Per skal mødes med dem den 21/10.
Landplads-udvalget

Opgaver til frivillig arbejdslørdag. Dennis har liste. Alt skal klippes i første omgang. Der er flere omgaver end der er mandskab til, men det går.
Mellem grejboksene og fiskerhytterne skal der lægges fliser. Der er for vanskeligt at holde med perlestenene. Der skal samtidig graves el-kabel til skurene ned. Vi skal have indhentet tilbud på arbejdet.
Klubhusudvalget har en plan.

Service og sikkerhed på mastekranen

Kranen kører, men på lidt længere sigt, skal vi have gennem-renoveret grejet i de næste par år. Det skal ske med godkendt grej og materialer.
Mastekranen må ikke benyttes til personløft!

Møde i havnerådet den 21/10
 • vores punkter:

Gennemgang af trædæk på alle broer er påkrævet – enkelte løse brædder.

Klubhus:

Aktiviteter i klubhuset i vinter.
Forespørgsel fra Hørby Bådelaug om lån af klubhus til afholdelse af motorkursus. Principielt skal der være plads tilmedlemmer af vores bådelaug, men vi er åben for et samarbejde. Lige nu lægger coronarestriktionerne dog en skarlp grænse for antallet der må være, så det kan ikke lade sig gøre.
Vi bliver nødt til at vente og se.

Der har været mange afbestillinger i både forår og efterår. Der er stadig usikkerhed om Søspejdernes kursus i efterårsferien, Vi forventer at det bliver udsat, men hvis ikke skal der gøres rent inden de kommer, da der har været skruet ned for rengøringen i hele corona- perioden.

Kurser:

Duelighed til vinter.
Der er nu lukket for tilgang til kurset.
Der er mulighed for Yachtskipper 3 – er du interesseret så kontakt Knud Lykke.

Maagen:

Næste nummer. Deadline 1. januar 2021.

Havneudvalg:

Bådoptagning den 31. oktober og Standerhaling samme eftermiddag. Om der bliver middag afhænger af restriktionerne i forbindelse med Coronasmitte.

Evt.

Referat: Torben Præst