Holbæk Bådelaug - dronefoto fra dronedanmark

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.

2) Økonomi v. Torben.
Status på økonomien og medlemstallet. Balance: 602.114,02 Medlemstal: 191

3) Nyt fra formanden og udvalgene

Formanden:

Kontrakt med kommunen og aftale om landpladsen
Per har skrevet til kommunen ang planer om ungdomshus og vores landplads. De har vist igen glemt, at vi har kontrakt til 31/12-2022. Per mødes med kommunens folk på mandag.
Per vil forsøge at få kontraktforholdene på plads, inden vi vil gå ind i videre planer. Vi flytter ikke før den nye plads er klar. Der er mange ”spørgsmål”: affald,flasker, toiletforhold mm.
Der har været en del festligheder i det skjulte i den senere tid på vores område og hos søspejderne.

Planlægning af årets møder og aktiviteter.
  • Bestyrelsesmøder tirsdage: 8/6 – 17/8 – 21/9 – 2/11 – 7/12 – 18/1 – 1/3
  • Frivillig lørdag 2/10
  • Standerhaling 30/10
  • Bådoptagning
  • Generalforsamling 6/2 kl 10.00

Coronarestriktioner – status:
Vi holder øje med ændringerne og følger dem naturligvis

Landplads og havneudvalg:

Orden på landpladsen efter søsætning.
Skiltning på havnen. Vi markerer ’Privat’ på terrassen og andre steder og ’Badning forbudt’ på ydermolen.
Oprydning i udhængsskabene.

Klubhus:

Den nye dør er på vej kommer i løbet af et par uger.

Maagen:

Deadline medio september 2021

Evt.

Ref. Torben Præst