Holbæk Bådelaug - dronefoto fra dronedanmark

REFERAT:

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerDagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
  2. Økonomi v. Torben.
    Status på økonomien og medlemstallet. Saldo d.d. kr. 589.119,41. Medlemstal 202
  3. Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:

Kaptajn HaddockAftaler og planer for efteråret: kontrakt med kommune og nye landpladser.
Der er ikke så meget nyt fra kommunen pga. Ferie. Vi har fået et udkast til udformningen af toiletbygning, som skal ligge på vores nuværende landplads. Det ser umiddelbart fint ud. Der er dog et par ting , som vi kunne forestille og lidt anderledes.
Arbejdet på den nye landplads skrider frem. Kommunen vil gerne have flyttet vores både i januar 2022, men nu må vi se. Vi fastholder, at vi ikke flytter før alt er klar. Kommunen vil tilsyneladende betale for bådenes flytning, hvis det skal ske inden søsætning i 2022.

Arrangementer på Filmtorvet – hvordan bliver vi informeret?

Der kom en henvendelse angående brug af vores klubhus i forbindelse med ROCK arrangementer. De ville gøre brug af vores hus til Backstage for musikerne. Nej tak sagde vi. Vores hus er for medlemmer og vores gæster.

Vandscootere og havnen – hvilke udfordringer har det givet?

Der er visse problemer med vandscooter flok. De er ikke tilbøjelige til at overholde reglerne om at sejle i direkte linie ud sejle 300m fra land. Der har også været tilfælde, hvor sejlbåde har følt sig chikaneret af dem.
Vi tager problemet op på generalforsamlingen! Måske forslag om forbud mod at søsætte vandscootere fra vores bedding.

Landplads og havneudvalg:

Opgaver, der er løst, og opgaver der skal løses i sensommeren
Der bliver sat kæder op på nordbroen. Lørdag den 21/8

Status på fordeling af pladser. Ingen ledige. Bytning eller rokader af pladser SKAL altid forelægges havneudvalget.

Klubhus:

Kommende arrangementer i klubhuset – Mange udlejninger i efteråret.

Kurser:

Duelighedskursus i efteråret. Starter i november.

Maagen:

Næste nummer. Medio september.

Kalender:

Planlægning af årets møder og aktiviteter.
Bestyrelsesmøder tirsdage: 21/9 – 2/11 – 14/12 – 11/1 – 22/2
Frivillig lørdag 2/10
Standerhaling 30/10
Bådoptagning 31/10
Generalforsamling 6/2 kl 10.00

Evt.

Referat Torben Præst