16.November 2010

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug – Tirsdag den 1. december 2020 kl. 19.00

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
 2. Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien og medlemstallet. Balance kr. 535.593,49 – medlemstal 184
 3. Nyt fra formanden og udvalgene
  Formanden:
  Brug af slæbestedet – en skade og spørgsmål om forsikring. Skal vi skifte selskab?
  Codan har ikke svaret på vores seneste henvendelse. Per har haft en omfattende korrespondance, men de afviser at dække skaden på den tidligere omtalte båd.
  Af de selskaber Per har henvendt sig til har vi, trods flere henvendelser, kun fået svar fra Alm. Brand. Vi går videre med sagen, og er fast besluttede på, at vi skal skifte selskab.

  Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen den 7/2 kl.10.00. Kan vi ikke være i klubhuset pga. Restriktioner, har Per en idé om, at vi måske kan få lov til at holde den stående i Kystlivcenteret

Landplads

Har vi opgaver?
Sv. Aa. bestiller stabil til reparationer. Containeren har flere gange stået ulåst!

Klubhus

Aktiviteter i klubhuset i vinter. Ingen arr.

Kurser

Duelighed til vinter – vi er nødt til at vente pga. restriktioner med max 10 personer samlet. Hold øje med hjemmesiden!

Maagen

Næste nummer.
Deadline 1/1-21 udkommer medio januar.

Havneudvalg

Vilkår for brug af beddingen.
Optagning og søsætning er pt for bådejerens fulde ansvar!
Vi tager IKKE både udefra.

Evt.