Marsmanden

Logo Holbæk BådelaugBestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug
Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00
Afbud fra Torben Præst og Knud Lykke (suppleant)

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
  Dagsorden og referat godkendt
 2. Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien og medlemstallet.
  Vi har aktiver for588.137, 84 kr. Økonomien er god, og medlemstallet er større end nogensinde; 206 medlemmer.
 3. Nyt fra formanden og udvalgene
  Formanden: Nyt om landpladser

  Per er blevet kontaktet af Lone Blok fra Holbæk kommune. Der planlægges fortsat opførelsen af en servicebygning med toiletter, udeareal og lokaler på vores nuværende landplads mod Filmtorvet. Byggeriet forventes igangsat sidst på vinteren. Vi sætter både på pladsen som sædvanligt. Skal der flyttes både til vores kommende plads bliver det på kommunens regning.
  Per rykker for en skriftlig aftale på den nye plads

Hjemmesiden
Der skal ryddes op i priser og forældet information. Vi følger op på det og sender opdateringer til Frank (webmaster).
Landplads og havneudvalg:

Opgaver til arbejdslørdag. Arbejdslørdag er frivillig. Der skal ryddes op, beskæres buske og males hytter.

I bestyrelsen har vi aftalt, at området omkring fiskehytterne skal flisebelægges, og der skal trækkes strøm til hytterne til belysning (ikke varme). Vi indhenter et tilbud på opgaven og budgetterer med omkring 100.000 kr. til opgaven. Der skal ligeledes nye stolper langs hytterne. Hermed vil alle større opgaver være løst for en årrække, forventer vi.

Klubhus:
Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto - Dennis.

Arbejdslørdag Maj 2019 Holbæk Bådelaug. Foto – Dennis.

Kommende arrangementer i klubhuset?
Vi er fri af corona, så der er åbent for udlejning og arrangementer. Klubhusudvalget planlægger de sædvanlige arrangementer ved standerhaling og landtagning af både. Yderlige arrangementer kan komme på tale.

Kurser:
Kompasafmærkninger

Kompaafmærkning

Knud planlægger duelighed. Det er annonceret på hjemmesiden.

Maagen:

Næste nummer.Deadline 24/12

Havneudvalg:

Der er åbnet for ansøgninger for den kommende sæson. Per har modtaget de første blanketter.

Evt.