Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug – Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19.00

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
 2. 2) Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien og medlemstallet Balance pr. d.d. 571.383,73. Der er en udsat momsindbetaling kr. 6.81,00 – betales i marts. Medlemstal 176.
 3. Nyt fra formanden og udvalgene
  Formanden:
  Hvordan er sommeren gået – opgaver og udfordringer.
  Rimeligt besøg af gæstesejlere. Per har fået MANGE opringninger ang. bådepladser. Enkelte forsøger at platte sig til kortere ophold, men uden held.
  Corona – hvad kan vi tillade os, og hvilke restriktioner skal vi overholde? Arbejdslørdag den 3. oktober. Hvor mange må vi være til spisning?

  De sidste tre hytter – hvad er planen?
  De er klar til foråret? Fordeling af gamle hytter

  Midlertidig forlængelse af vores kontrakt – hvad nu?
  Vi har dd. underskrevet en to-årig forlængelse af vores kontrakt med Holbæk Kommune løbende til 31/12 – 22, hvorefter vi igen skal forhandle.

Landplads:

Hvad er status på opgaver? Dennis har en plan!
”Hegn” på Nordbro. Det er i gang. Støtte ind til glaciet overvejes.

Klubhus:

Hvad skal vi aftale med udvalget om efterårets aktiviteter?
Arbejdslørdag
Standerhaling? spisning??

Kurser:

Kommende kurser –
Duelighed til vinter Tirsdage efter sejlsæsonen start 10/11 – 10 gange

Maagen:

Næste nummer.
Medio marts. Deadline 4 september

Havneudvalg:

Ventelisten – brug af lånepladser. Har vi nogle?

Evt.