Marsmanden

Logo Holbæk BådelaugBestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug Tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
 2. Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien og medlemstallet. Aktiver i alt d.d. kr. 568.033,81 – Medlemstal 209
 3. Nyt fra formanden og udvalgene:
  Formanden:
  Aftale med kommunen vedr. flytning til ny landplads – hvor langt er vi i forhandlinger og indretning?
  Per har været til møde. Der er fremlagt flere forslag. Ingen af dem er pt. Acceptable og det ser ud til, at vognmanden får lidt svært ved at manøvrere. Der er dog stadig muligheder, og det ser ud til, at der er fremdrift. Der skal sikres fornuftige forhold mht el og vand. Affald kan også vise sig at blive et problem. Vi er jo to foreninger, så vi skal søge at få det delt op mht betaling.
  Belægning: Der er ikke klart, hvilken belægning der kommer på landpladsen,
  Nogle både skal flyttes efter nytår, da servicebygningen skal sættes i gang. Ang beplantning er det endnu ikke på plads.
Landplads og havneudvalg:

Nye fliser – det er sat i gang. Lovet færdig 1. april. Med mindre der kommer hård frost. Der skal laves lidt forarbejde (kabler mm).

Mastekranen

Hvordan sikrer vi, at den altid virker forsvarligt? Keld Nielsen vil fremover have ”Opsyn” på mastekranen.

Hvilke både skal stå hvor på landpladsen?

Der er lidt mindre plads grundet entreprenørarbejdet.
Hvilke både skal flyttes til den nye landplads, og hvilke både kan blive, hvor de er? Vi regner med, at 4-6 både skal flyttes inden søsætning.

Klubhus:

Planlægning af 40-års jubilæum i 2022. Hvad ønsker vi, og hvem kan hjælpe med arrangementet?
27.august 2022 – vi nedsætter et udvalg sammen med klubhusudvalget og der bliver uden tvivl brug for hjælp fra medlemmer. Vi tager det op på generalforsamlingen

Kurser:

Duelighed er startet tirsdage. Knud underviser og vejleder.

Maagen:

Næste nummer. Deadline 24/12 kl 12.00 Evt. Søsætning 17/4 0g 1/5