Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Logo Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug Tirsdag den 14. december 2021 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
 2. Økonomi v. Torben.
  Status på økonomien og medlemstallet.
  Vi har aktiver for 535.647, 25 og 209 medlemmer. Økonomien er god.
 3. Nyt fra formanden og udvalgene
  Formanden:
  Nyt om landplads: Asfalt og belægning. Beplantning og indretning af området.
  Status på forhandling om kontrakt.
  Vores kontraktforhandling overgår til politisk beslutning først i det nye år, da vi ønsker en 20-årig aftale. Vi forhandler sammen med de andre foreninger på havnen.
  Vi er ved at komme til enighed om beplantning på og indretning af den nye landplads. Det er vigtigt, at vognmanden bliver inddraget, så han kan komme bedst muligt rundt på pladsen.
  Der arbejdes på en løsning med ny asfalt på parkeringsarealerne.
Ny webmaster fra 2022

Frank Skibby takker, og et nyt medlem Ronnie Damsgaard, vil gerne overtage. Bestyrelsen siger tak for det. Hjemmesiden overdrages i løbet af januar måned.

Generalforsamling 2022 – gennemgang af dagsorden og forslag fra bestyrelsen.
Dagsorden udsendes snarest.

Landplads og havneudvalg:

Hul i taget på fiskehytte – hvem kan hjælpe?
Vi lægger det op til lejerne at reparere og vedligeholde hytterne. Bådelauget sørger for materialer.
Per kontakter de medlemmer, som kan udføre arbejdet sammen.

Klubhus:

Der har været få udlejninger grundet corona. Det betyder et mindre overskud end normalt, da udgift til rengøring er den sædvanlige.

Kurser:

Der afvikles kursus i duelighed.

Maagen:

Næste nummer. Deadline den 24. december.

Evt.