Havneplaner Holbæk kommune. Kommentarer fra aktører.

LOKALPLANFORSLAGET ER OFFENTLIGT OG DER ER MULIGHEDER FOR AT KOMME MED KOMMENTARER

Lokalplanforslaget er sendt til høring, og det betyder med andre ord at borgere kan komme med kommentarer og forslag.
Medlemmer af Holbæk bådelaug kan sende evt. forslag/kommentarer til formanden for Holbæk bådelaug eller alternativt til Holbæk kommune.

https://holbaekbaadelaug.dk/wp-content/uploads/Lokalplan-1.54_forslag.pdf

ORIENTERINGSBREV

Fra Holbæk kommune
https://holbaekbaadelaug.dk/wp-content/uploads/Orienteringsbrev-vedrørende-Forslag-til-lokalplan-1_54-Filmtorvet_21.4.pdf

MODTAGET FRA FORMANDEN OG TIL ORIENTERING FOR MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG