Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016
Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

Den nuværende overenskomst mellem Holbæk Bådelaug og Holbæk Kommune udløber med udgangen af 2020, hvorefter aftalen overgår til et års opsigelse for begge parter. Dette sikrer ikke bådelaugets aktivitetsmuligheder i nødvendig grad. Vi vil derfor gerne genforhandle overenskomsten ud fra et længere perspektiv til glæde for begge parter, medlemmer og byens borgere.
Holbæk Bådelaug blev etableret i 1982. Siden da har medlemstallet ligget stabilt omkring 175 medlemmer, økonomien har været sikker, og havneområdet er blevet drevet og vedligeholdt til høj standard.
Foreningens aktiviteter er mangeartede men kan lidt enkelt deles op i følgende tre områder:

Forening

Stort set alt, hvad der er og foregår i Holbæk Bådelaug, er skabt, bygget og betalt af medlemmerne ved frivilligt foreningsarbejde. Foreningen er ramme for maritime aktiviteter med omkring 100 bådpladser og adgang for trailerbåde og gæstesejlere udefra. De maritime aktiviteter foregår i samarbejde med de andre foreninger på havnen – Søspejderne, Kajakklubben, Strandjægerne og Fiskeriforeningens Bådelaug, hele året rundt. Samlet er vi tæt på 500 medlemmer der deler området.
Udover aktiviteter på vandet undervises der i navigation, søsikkerhed, garnsyning med mere i vintermånederne, hvor der også er jævnlige sociale arrangementer, foredragsaftener om sejlads m.m.

Fællesskab

Holbæk Bådelaug er en del af Holbæk Kommune med offentlig adgang til vandet og rekreative områder til glæde for alle. Vi samarbejder med andre foreninger, med Filmtorvet, byrådet og havnegruppen, og i det spirende samarbejde med Nationalmuseet og det kommende kystlivscenter.
Holbæk Bådelaug er skabt, financieret og vedligeholdt af laugets medlemmer men er åbent for alle som rekreativt område. Samlet set benyttes området rekreativt af mange tusinde mennesker året rundt.
Holbæk Bådelaug er også åben for gæstesejlere udefra, som kan benytte vores faciliteter og besøge vores by.

Arbejdsplads

Holbæk Bådelaug er i høj grad en arbejdsplads for den frivillige drift. Det er forudsætningen for at have en veldrevet havn, at der skal løses mange, større praktiske opgaver. Der foretages i løbet af året hundredvis af servicebesøg ved mastekran og slæbested i forbindelse med søsætning, tilrigning m.m..
Der bliver slået græs, beskåret buske, vedligeholdt både og bygninger, serviceret miljøhus og tømt affaldsbeholdere jævnligt i løbet af sæsonen.
Dette stiller særlige krav til områdets benyttelse, da alle disse opgaver kræver plads og tid, og i perioder afspærringer og åbne tilkørselsveje for at fungere. Ligeledes kræver oplægning og vedligeholdelse af bådene et landareal der modsvarer vandarealet i havnen.

Vi er helt sikre på, at der er vil være behov for en lystbådehavn i Holbæk så langt vi kan se ud i fremtiden. Holbæk Bådelaug er solidt plantet i byens historie som havneby, og vi har en øget venteliste på bådpladserne, der rækker 4 – 5 år ud i fremtiden. Holbæk havns udvikling understøtter i høj grad dette.

Tidsperspektiv

Vi har gennem de seneste ti år investeret tæt på en million kroner i vedligeholdelse og forbedringer på havnen, og der planlægges lignende investeringer de kommende mange år. Holbæk Kommune har bidraget med et nyt tag til Bådelaugets klubhus, der ejes af kommunen, til en pris af omkring 250.000kr.
Vi planlægger langsigtet for at sikre god vedligeholdelse og en høj standard. En forudsætning for fremtidig drift er derfor en langvarig lejeaftale med Holbæk kommune.
 Vores oplæg er en forlængelse af den nuværende aftale med 20 år til udløb i 2040.

Afgrænsning af området

Vi oplever udfordringer på arealerne, da der er mangel på bådpladser, Filmtorvets aktiviteter øges, og Kajakklubben har behov for plads, da de har øgede aktiviteter og mange tilbud.
Ligeledes har Fiskeriforeningens Bådelaug fra gamle havn etableret sig på området med bådpladser, masteskur m.m.
Det er en forudsætning for vores fremtidige drift, at der sikres nødvendig og varig plads til vinteropbevaring, servicearbejde og transportveje.

Økonomi

Holbæk Bådelaug betaler alle omkostninger selv. Indtægterne kommer fra udlejning af pladser, kontingent og andre, mindre indtægter. Vi betaler en årlig leje til Holbæk Kommune på omkring 72.000 kr. Kommunen har ikke udgifter forbundet med Holbæk Bådelaug, men mulighed for omkostningsfrit at udbyde et rekreativt område til glæde for alle borgere.

Vi oplever et markant stigende besøgstal af borgere efter åbningen af havnen som rekreativt område. Det er meget positivt, og alle er velkomne. Det rejser spørgsmålet, om det er rimeligt, at Holbæk Bådelaugs medlemmer skal betale for, frivilligt, at vedligeholde et område, som alle borgere kan benytte.
 Vi vil gerne genforhandle de økonomiske vilkår og rammer under hensyn til, at Holbæk Bådelaugs medlemmer varetager pasning, drift og vedligeholdelse af et offentligt, rekreativt område.
Ud fra ovenstående vil vi gerne mødes med repræsentanter fra Holbæk Kommune for at drøfte vores fremtidige samarbejde og de gode muligheder, vi har. Også gerne i samarbejde med de andre foreninger på havnen. Vi ser meget frem til dette.

På Holbæk Bådelsugs bestyrelses vegne

Per Frederiksen – formand