Logo Holbæk Bådelaug

Bestyrelsen og udvalg Holbæk Bådelaug 2020

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 • Havneudvalg: Svend Aage og Per Frederiksen (Formanden)
 • Klubhusudvalg:
  Nils Nykjær 22 41 11 19 Kontaktperson til bestyrelsen
  Knud Seidelin 21 56 49 88 Kasserer for Klubhusudvalget

  Poul Siig 39 45 95 89

 • Udlejning af klubhus: Søren Nerup Tlf: 51644505
  E mail: soerennerup@gmail.com
 • Landpladsudvalg: Dennis Iversen 24 69 30 99
  1956dei@gmail.com
 • Havneopsyn: Svend-Aage Pladsmand/Havneudvalg Tlf: 21 33 69 01
  Email
  Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker og klubstander
 • Medieudvalget: Torben Præst Mobil: 22 55 15 13
  e-mail
  Erika Nicolajsen (medlemsbladet Maagen) H
 • Henvendelse vedr. medlemsbladet Maagen til Torben Præst. Vedr.hjemmesiden – formanden

PLADSMAND

Svend Aage
Pladsmanden er bestyrelsens befuldmægtiget på havnen, og hans anvisninger og henstillinger SKAL følges.
Står for salg af universalnøg-ler til havnen, frihavnsmærker og klubstander. Søsætning og optagning af både
21 33 69 01 saaj@12move.dk

Henvendelser vedr. medlemskab og alt relateret til Holbæk Bådelaug rettes til bestyrelsen/formanden

Herunder adresseændring og skift af email-adresse.

KLUBHUSUDLEJNING

Søren Nerup Tlf: 51644505 E mail: soerennerup@gmail.com

BANKKONTO

Jyske Bank Reg. Nr. 5037 Konto nr. 1497079