Logo Holbæk Bådelaug

Bestyrelsen og udvalg Holbæk Bådelaug 2020

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 • Havneudvalg: Svend Aage og Per Frederiksen (Formanden)
 • Klubhusudvalg:
  Nils Nykjær 22 41 11 19 Kontaktperson til bestyrelsen
  Knud Seidelin 21 56 49 88 Kasserer for Klubhusudvalget
  Jørn Kok 30 49 26 13
  Josephine Røgilds Pedersen 27 62 81 20
  Poul Siig 39 45 95 89
 • Udlejning af klubhus: Søren Nerup Tlf: 51644505
  E mail: soerennerup@gmail.com
 • Landpladsudvalg: Dennis Iversen 24 69 30 99
  dei@topdanmark.dk
 • Havneopsyn: Svend-Aage Pladsmand/Havneudvalg Tlf: 21 33 69 01
  Email
  Står for salg af universalnøgler til havnen, frihavnsmærker og klubstander
 • Medieudvalget: Torben Præst Mobil: 22 55 15 13
  e-mail
  Erika Nicolajsen (medlemsbladet Maagen) og Frank Skibby Jensen (hjemmesiden).
  Henvendelse vedr. medlemsbladet Maagen til Torben Præst. Vedr.hjemmesiden – formanden

PLADSMAND

Svend Aage
Pladsmanden er bestyrelsens befuldmægtiget på havnen, og hans anvisninger og henstillinger SKAL følges.
Står for salg af universalnøg-ler til havnen, frihavnsmærker og klubstander. Søsætning og optagning af både
21 33 69 01 saaj@12move.dk

Henvendelser vedr. medlemskab og alt relateret til Holbæk Bådelaug rettes til bestyrelsen/formanden

Herunder adresseændring og skift af email-adresse.

KLUBHUSUDLEJNING

Søren Nerup Tlf: 51644505 E mail: soerennerup@gmail.com

BANKKONTO

Jyske Bank Reg. Nr. 5037 Konto nr. 1497079