Kære alle på og omkring vores havn

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerJeg har modtaget nedenstående fra Mads Næsgaard omkring havneudviklingen.
Jeg kan ikke selv deltage, men det ser ud til, at vores interesser i høj grad bliver opfyldt.
Der mangler dog nogle detaljer omkring de enkelte arealers størrelse.
Jeg tænker, at vi bliver inviteret til direkte høring omkring vores område, når detaljerne skal på plads. Så tror jeg, at det er vigtigt, at vi mødes foreningerne imellem, så vi har en samlet plan.

Kære ”havneinteressenter”

Til jeres orientering, så afholdes der et offentligt møde om havneudviklingen i Holbæk, den 16. december, kl. 19-21, i Sparekassen Sjællands lokaler;
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/by-og-landskab/2019/moede-om-havneudviklingen-i-holbaek

På mødet præsenteres målsætningerne for havnens udvikling i en samlet udviklingsplan, samt gives en status på arbejdet med de mange igangværende projekter, bl.a. projektskitser for omdannelse af Blegstræde Hage og Ny Hage.