Holbæk Fjord Okt.2015
Holbæk Bådelaug 1. november 2018

Kære medlemmer

Et af de store spørgsmål for tiden er, hvordan det går med vores forhandlinger med kommunen angående vores kontrakt, der snart skal fornyes.
Her er en kort opsummering:
Vi indledte i sommer en forhandling med embedsmændene fra kommunen. Her ønskede vi 10 – 15 års forlængelse.
De sendte et oplæg, hvor de gav os 2 år og nogle andre vilkår, som vi ikke umiddelbart kunne acceptere.
Vi sendte et kommenteret oplæg til dem den 2. september. Vi har endnu ikke fået svar.
Jeg kontaktede derfor den politiske havnegruppe. Den 25. oktober blev vi og de andre foreninger på havnen; Søspejderne, Kajakklubben og Strandjægerne, inviteret til møde med dem. Vi havde drøftet det igennem inden, og vi var meget enige om hovedtrækkene. Det er et godt samarbejde, vi har.

I havnegruppen mødte vi stor imødekommenhed for vores ønsker og planer. De udtrykte alle respekt for vores havn og vores foreninger, og der var enighed om, at Holbæk Bådelaug og de andre foreninger skal fortsætte vores gode arbejde langt ud i fremtiden. Deres udspil var, at vi nok skal flytte den nuværende landplads ned til området, hvor Thomsens Jernhandel ligger nu, overfor rensningsanlægget. Det er et forslag, vi selv har stillet. Kajakklubbens ønsker om mere areal skal tænkes med, og der skal laves et lokalplansforslag for området.

Kontraktforhandlingerne bliver derfor stillet i bero, indtil der er et konkret forslag at forhandle om.
Vi drøfter det i vores bestyrelse på de kommende møder, og vi mødes i de fire foreninger her i november og tegner nogle skitser over, hvordan vi bedst placerer os. Dem sender vi til kommunen.
Politikerne forventer, at det hele er på plads til næste sæson.

Jeg er optimist, men vi skal selvfølgelig have en færdig kontrakt, før det hele er på plads.

Mange hilsener

Per Frederiksen – formand