Foto af nye fiskehytter. Bygget af EUC.

Godt nytår

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerGodt nytår til jer alle. 2020 blev ikke helt som planlagt, men vi og vores havn slap igennem i god stand. Tak til jer allesammen for jeres fælles indsats i 2020.

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Søndag den 7. februar klokken 10.00 holder vi generalforsamling i klubhuset. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest torsdag den 28. januar.
Skulle corona skabe hindringer for, at vi kan mødes, som vi plejer, vil bestyrelsen arbejde på en løsning. I vil alle blive orienteret i god tid. Vel mødt.

Brug af beddingen

Vi har haft en skade på et medlems båd under brug af beddingen. Codan, vores forsikringsselskab, har ikke været lette at samarbejde med i denne sammenhæng. Det betyder, at vi vil indføre begrænsninger i forhold til, hvilke både vi kan tage ansvar for at tage op på beddingen. Vi arbejder i bestyrelsen også på at skifte til et forsikringsselskab, som vi finder lettere at samarbejde med. Vi vægter sikkerheden meget højt, og vi håber på jeres forståelse.

Nye fiskehytter

I løbet af foråret bliver de sidste fiskehytter udskiftet til helt nye hytter bygget af elever på EUC. Vi får brug for hjælp til at flytte de gamle hytter og opsætte og male de nye. De gamle hytter forærer vi gerne væk til medlemmer, som selv vil fjerne dem. Har du ikke fået en hytte før, og er du interesseret, så giv formanden besked. Vi fordeler hytterne efter medlemsnummer efter den 1. maj til afhentning, når de nye hytter er sat op.

Koden til klubhuset

Vi har en kode på døren til klubhuset, som alle medlemmer kan få, og som vi og gæstesejlere kan lukke os ind med. Desværre blev den i efteråret kendt for nogle uvelkomne personer udefra, som trængte ind i klubhuset og brugte det til at feste og overnatte i. Vi vil skifte koderne jævnligt, og vi vil undersøge muligheden for at gøre det let for os alle. Jeg vil bede jer alle om at passe godt på vores kode. Den er kun til medlemmer og nærmeste betroede, som har ærinde i klubhuset.

Hvad med 2021?

I 2020 indførte vi frivilligt arbejde i stedet for arbejdspligt på grund af corona. Mange deltog stadig i arbejde på havnen – tak for det. Vi måtte desværre aflyse flere arrangementer, og klubhusudvalget gjorde deres bedste for at skabe tryghed omkring de få arrangementer, hvor vi kunne samles.
Imens jeg skriver dette, er det stadig uklart, hvad vi kan gøre i 2021. I bestyrelsen vægter vi alles sundhed og sikkerhed højt. Samtidig har vi opgaver, som skal løses i fællesskab. Jeg vil løbende orientere jer om, hvad vi kan mødes om, og hvilke opgaver vi har brug for at få udført.
Følg med på www.holbaekbaadelaug.dk og se opslag på havnen.

Snart bliver det forår

Kaptajn HaddockJeg glæder mig, til solen vender tilbage igen, til vi kan mødes på havnen og gå i gang med det, vi alle holder af – at mødes, sejle, fiske og passe vores havn.

De bedste hilsener

Per Frederiksen – formand