Panoramafoto - Holbæk Bådelaug Okt.2015

santa

NYT FRA FORMANDEN OG UDVALG

FORMANDEN

Generalforsamling: Planlægges på næste møde. Forslag om, at betalings-termin flyttes fra 1. Marts til 1. Februar.

LANDPLADS

:
Skilte og opslag – Per og Torben Storm har været det hele i gennem og arbejder på en renovering.
Forventes klar til næste bestyrelsesmøde. Efter kommunen etablerede et transformatorhus i hjørnet af landpladsen, venter vi stadig på at få anvist et andet område ! Der er møde om havnens fremtidige brug den 24/11. Per deltager. Kajakklubben har forskellige ønsker. Vi må se hvad de nu har… Hvis de ønsker mere plads, håber vi at vi vil blive anvist
erstatningsplads. Det vil også være naturligt, hvis deres havneleje reguleres.

Bådene fra fiskerihavnen: De har fået en del af landpladsen. Per har talt med Steen. De vil gerne opføre et masteskur.
Der er spørgsmål vedr. Brug af el og vand – mastekran – ”arbejdslørdag”- evt delvist medlemskab af
Bådelauget.

LANDPLADSUDVALGET

Per kontakter udvalget for en snak om hvilke opgaver.
Arbejdslørdag: Alle opgaver løst.

KLUBHUS

Tag: Arbejdet forventes startet i løbet af november. Vi skal huske aftræksventil til emhætte.
Der mangler enkelte fejelister langs gulvet.
Rengøring af klubhus skal på som punkt på generalforsamling. Der er indhentet tilbud på rengøring.
– kr.750 for gulvvask, rengøring af toiletter og håndvaske. I den forbindelse foreslås lejen for
Klubhuset sat op til kr. 1500,-
Køkken: det kniber med at få sat tingene på plads. Forslag om foto på indersiden af låger, samt
dymostrimler på kanten af hylderne.

MAAGEN

Næste nummer. Deadline: 16/12-16

HAVNEUDVALG

Traktor skal til service – bremser.

KALENDER

  • Generalforsamling første lørdag i februar (den 5/2)
  • Standerhejsning 22/4
  • Arbejdslørdag 29/4
  • Søsætning 23/4
  • Standerhaling 28/10
  • Arbejdslørdag 7/10
  • Både op ??