Vilkår for leje af fiskehytter og grejbokse – 3. februar 2019

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerVi har i Holbæk Bådelaug, udover fiskehytterne, opført en række grejbokse med det formål at forebygge tyveri af fiskegrej, samt at skabe orden på pladserne omkring fiskehytterne.

  • Som medlem af Holbæk Bådelaug kan du leje én kvart fiskehytte og/eller én grejboks, såfremt, du har fast bådplads i lauget
  • Fiskehytterne og grejboksene er forbeholdt medlemmer til deres private brug af garn og ruser
  • Fiskehytterne og grejboksene udlejes efter anciennitet
  • Fiskehytterne og grejboksene kan ikke videregives eller udlånes til andre medlemmer uden om bestyrelsen
  • Brugere af fiskehytterne og grejboksene forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring dem. Omfattende vedligeholdelse aftales med bestyrelsen
  • Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin fiskehytte eller grejboks til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem
  • Lejen opkræves helårligt efter laugets vilkår for kontingent m.v.
Kommentarer

Det nye i oplægget er, at der opkræves årligt kontingent for grejboksene.
Det gør der i forvejen for fiskehytterne.
Herudover vil det, fremadrettet, ikke være muligt for to medlemmer, der deler en båd at kunne leje en grejboks pr. medlem.
Der tildeles altså kun en grejboks/hytte pr. bådplads for nye lejere.
Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling, helt eller delvist til forslaget.

Fra formanden Holbæk Bådelaug

Per Frederiksen