Holbæk havn fra fjordsiden

Citat fra Holbæk kommunes invitation til møde om driften af Holbæk havn:

Orientering og dialog om driften af Holbæk Havn

Holbæk Kommune inviterer hermed alle interesserede til møde vedr.
den nuværende og fremtidige drift af Holbæk Havn.

Holbæk Havn har de senere år undergået en stor forandring, hvilket
medfører et behov for at tilpasse og udvikle driftsmodellen for havnen.

Emnerne for mødet vil bl.a. være:

– Den nuværende situation på Havnen
– Den fremtidige drift af Havnen
– Udviklingen af Holbæk Havn.
– Ønsker og gode råd til den fremtidige drift og udvikling

Baggrunden for mødet er primært at få en drøftelse med alle interessenter omkring,
hvordan det sikres, at Havnen fremadrettet drives mest hensigtsmæssigt.
Mødet foregår d. 7. oktober 2015 fra kl. 16:00 til 17:30 i Multisalen på Værftet.
Tilmelding til mødet kan enten foregår på mail havnen@holb.dk eller telefon 72 36
20 47. Oplys venligt antal deltagere ved tilmelding.

Med venlig hilsen
Holbæk Havn – Holbæk Kommune
Citat slut….
________________________________________________________________________________

JEG OPSLÅR DETTE MED DET FORMÅL AT

Medlemmerne af Holbæk Bådelaug som vil deltage i mødet får mulighed for at gøre det og fordi vi som en havn i Holbæk er aktører indenfor det maritime.
I og med at dette indlæg er offentligt vil det også være muligt for andre end medlemmerne af Holbæk Bådelaug at se inivitationen og deltage i mødet…

Webmaster Holbæk Bådelaug.