Træskibstræf 2019 Holbæk/SKVULP

D.17. Juni 2019

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 

Undskyld!

Det var den korte udgave af det møde, jeg havde i dag med Kasper og Gert fra Sidesporet og SKVULP.

Som tidligere nævnt gik det hårdt for sig under SKVULP, hvor vi blev udsat for hærværk og fik vores bådelaug overrendt af fulde folk, der brugte skure, buske og bygninger til toilet og vores areal som skraldespand.
Både Kasper og Gert gav os en uforbeholden undskyldning for det skete, og de påtog sig ansvaret for, at det ikke sker igen.

Vi havde et godt møde, og vi aftalte, at næste års SKVULP foregår i et tæt samarbejde, hvor der bliver sat hegn og opsyn alle de steder i bådelauget, hvor vi ikke ønsker gæster udefra.
En total indhegning er ikke optimalt, da vi gerne vil kunne gå til og fra SKVULP, og der er også ønske om brandvej.

Vi drøftede også muligheden for, at vores areal kunne indgå på en måde, der skaber hygge og god stemning. Det er vi jo rigtigt gode til.

Endnu engang tak til jer, som ryddede op og reparerede de ødelagte ting.

Rigtig god sommer til jer alle

Mange hilsener
Per Frederiksen - formand