collage Isefjord - Af Frank Skibby Jensen

ISEFJORDEN.COM VAR EN INTERNETPORTAL MED DEDIKERET FOKUS PÅ ISEFJORD

Indholdet var 86 sider med fokus på Isefjorden og 239 indlæg om samme emne.

HELE REGIONEN BLEV MARKEDSFØRT OG SYNLIGGJORT VIA INTERNETPORTALEN ISEFJORDEN.COM

Og den lå med nationale topplaceringer i diverse søgemaskiner (dokumenteret) – Kun Wikipedia lå foran.
Isefjorden.com tog også initiativ til at forkerte oplysninger om Isefjordens længde blev rettet af Lex.dk (de “skød kun” 15 Km forkert – ligesom forlaget Gyldendal).
Formålet med oprettelsen af internetportalen var netop at synliggøre og markedsføre hele Isefjord på eet sted.

Målet blev opnået: Der var ca. 288.000 besøg gennem de 6 år (egne talt fra). Det svarer til at alle indbyggere i Holbæk kommune (incl. demente borgere og spædbørn) besøgte Isefjorden.com 4 gange.

TURISTER KUNNE PÅ INTERNETPORTALEN FINDE INFORMATIONER OG LINKS TIL
 • De 4 færger der sejler i Isefjorden + Google-kort med indsatte rutevejledninger
 • Google-kort med alle havne og gode ankerpladser
 • Google-kort med: Kystnære campingpladser, skydeområder (oprette før det Danske forsvar fandt på det),
  Isefjordsstien, SKVULP-områder så borgere og turister kunne finde “festival” områderne, offentlige toiletter, parkeringspladser. Shelters omkring Isefjorden, alle havne (både samlet og hver for sig..)
  Se informationer om søsikkerhed, SAR, MOB, kursretterskema, interaktivt AIS-kort med fokus på.. Isefjorden,
  sejlsikkert, vejrudsigter for alle havne, kulturmuligheder for alle havne m.m.
  Videoer, collager, lokale/regionale fotos, lokalhistoriske fotos.
  Der blev også gennem 6 år udbudt digitale produkter.
DA INGEN LOKALE ELLER REGIONALE AKTØRER

Udover Kongsøre Camping støttede min Internetportal Isefjorden.com og alle andre aktører kunne ikke afse at støtte økonomisk, og det medførte at jeg betalte for egen regning for at markedsføre hele Isefjords-regionen blev konsekvensen efter opsendelsen af flere “opmærksomhedsraketter” og “Nødraketter” at der først blev lukket af for udvalgte indlæg og sider og derefter at jeg tog den yderste konsekvens at nedlukke hele Internetportalen.

DET BETYDER ET MASSIVT INFORMATIONSTAB FOR HELE ISEFJORDS-REGIONEN

Og det blev igen bekræftet for mig at aktører som havne og kajakklubber i Isefjorden slet ikke forstår værdien af at linke til hinanden – ikke engang havne der ligger ved siden af hinanden og i samme kommune linker til hinanden og det gør kajakklubberne i Isefjorden heller ikke.

Nu skal borgere i de 5 fjordkommuner og udefra kommende turister besøge 5 forskellige kommunale hjemmesider og en hel underskov af aktør-hjemmesider.

Isefjorden.com var min 3 internetportal med dedikeret fokus på NordVest Sjælland – jeg opretter fremover ikke internetportaler med dedikeret fokus på Nordvest Sjælland eller Isefjorden.

Læringen har hele vejen været den samme: Der mangler en grundlæggende forståelse for at man/k linker til hinanden og har fælles gavn af det, + er en holdning om at alle sejler i deres egen sø – hver for sig.

Måske genudgiver jeg min internetportal som en betalingsapp og så skal alle aktører der vil nævnes og være med i appen betale for det.

ALLE GOOGLE-KORT DER TIDLIGERE VAR OFFENTLIGE ER NU SAT TIL PRIVATE

Google-kort med: Alle havne i Isefjorden, havne, shelters, campingspladser, kystnære teatre, museeer, lokale festivaller ect ect.. er nu ikke længere offentlige.

VI LINKER SOM EN AF DE ENESTE HAVNE TIL ANDRE HAVNE I ISEFJORDEN

Og det er vi nok den eneste havn der gør i hele Isefjorden.

JEG OPHØRER SOM WEBMASTER FOR HOLBÆK BÅDELAUG

Nu har jeg stået for hjemmesiden for Holbæk bådelaug gennem snart 14 år. Først som statisk kodet html og siden baseret på WordPress CMS.

Konsekvensen af dette er at Holbæk bådelaug søger en ny webmaster.

Pirat KaptajnJeg fungerer som webmaster indtil der er fundet en afløser eller indtil den kommende generalforsamling.
Jeg skal nok sætte den nye webmaster ind i opgaven og teknikken.
Jeg vil fremover have fokus på andre opgaver b.la egen beskæftigelse, digitale produkter o.l.

Der oprettes en nyt indlæg hvor der søges efter en ny webmaster for Holbæk bådelaug.

Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen/formanden og så henvender formanden sig til mig – så tager vi den derfra.

Man/k/hen/de/dem… kommer KUN i betragtning hvis man/k… kan arbejde med hjemmesiden og har et vist niveau når det handler om IT. Længerevarende gratis IT-undervisning ydes ikke.

Med venlig hilsen
Frank Skibby Jensen – Webmaster og DPO for Holbæk bådelaug.