Grafko på Holbæk havnefront

DETTE VAR EN 1.APRILS-NAR

Der er altså tale om en opdigtet historie med elementer af virkelige hændelser…

HOLBÆK KOMMUNE I EKSTRA ORDINÆRE ØKONOMISKE VANSKELIGHEDER

En revisionsgennemgang af regnskabet i Holbæk kommune viser at der grundet
en økonomisk regnefejl er udarbejdet et misvisende regnskab for kommunens økonomi.

Som en del af jer allerede ved er det ikke første gang at den kommunale forvaltning i Holbæk kommune regner meget forkert og Holbæk kommune har ved flere lejligheder været millimeter fra at komme under kommunale administration af Indenrigsministeriet.
Forvaltningen i Holbæk kommune har tidligere regnet 148 millioner forkert uden at det fik nogen konsekvenser for kommunaldirektør eller forvaltningsansatte ledere. Som det blev udtalt dengang (citat):

Der er desværre tale om en menneskelig fejl..

Ifølge oplysninger fra Kommunernes Landsforening KL viser det sig at der mangler 112 millioner kroner i det kommunale regnskab grundet en kombination af menneskelig/IT-tekniske fejl.

GRUNDET DEN EKSTRAORDINÆRE SITUATION HAR DER VÆRET INDKALDT TIL EKSTRAORDINÆRT

Møde i kommunalbestyrelsen, og grundet situationens alvor foreligger der p.t. intet referat fra det ekstraordinære møde.

GRUNDEN HVOR HOLBÆK BÅDELAUG LIGGER ER

Som et resultat af den alvorlige økonomiske situation blevet solgt meget hurtigt til et byggekonsortie med base i Oman kaldet “Oman Int. bulding and holding” der er et underselskab af andet.

DER ER PLANER OM OPFØRSEL AF DEN HØJESTE HØJHUS I REGION SÆLLAND

Redaktionen er via pålidelig kilde blevet oplyst om at der ligger byggeplaner for et højhus på grunden hvor Holbæk bådelaug p.t. ligger der skal være det største højhus i region Sjælland.

Byggeplanerne ligger således godt i overensstemmelse med at det gennem flere tiår ikke er lykkedes for skiftende borgmestre og kommunalbestyrelser at profilere Holbæk kommune overfor omverdnen og at diverse kulturprojekter som f.eks Skvulp jo er taget direkte fra Vordingborg kommune, ligesom Sportsbyen ligger i forlængelse af initiativer der allerede var udført i en række andre Danske kommuner.

BORGMESTEREN UDTALER

Borgmester udtaler i forbindelse med byggeprojektet:

Vi ser i socialdemokratiet frem til at det endelig lykkes at sætte Holbæk på verdenskortet og byggeriet ligger i god forlængelse af højhus bebyggelser på Holbæk havnefront, ligesom der er glæde blandt kommunal-bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med udsigten til en fælles rejse til Oman når corona-pandemien har lagt sig.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune har ved tidligere lejlighed rejst til Kina på trods at det faktum at kommunen befandt sig i en økonomisk krise

Formand for havneudvalget udtaler til KL:

“Vi ser meget frem til den kommende rejse til Oman og planerne ser rigtigt gode ud for fremtiden vedrørende udviklingen af Holbæk havnefront”.

Det forlyder via pålidelig kilde der er redaktionen bekendt at samtlige medlemmer af havneudvalget samt kommunalbestyrelsesmedlemmer er blevet tilbudt lukrative og fordelagtige købsbetingelser for en af de mange penthouse-lejligheder der skal opføres.

BYGNING PÅ 32 ETAGER BLIVER HOLBÆKS NYE VARTEGN

Byggeplanerne viser at der er tale om et højhus på 32 etager med ekstravagante penthouse-suites på de øverste 10 etager.
Parkeringsmuligheder bliver dels underjordiske og dækkes via opfyld af jord fra sportbyen som et tidligere kommunalbestyrelse-medlem har modtaget over 10.millioner kroner for at bortskaffe j.f. tidligere medieomtale og som ingen kan sige hvor p.t. er placeret. Denne aftale blev i øvrigt ikke godkendt af hverken borgmesteren eller af kommunal bestyrelsen – den beslutning tog kommunaldirektøren selv.

Det resterende jordbehov bliver dækket at opgravning af jord fra hagen Nordvest for Holbæk bådelaug. Havnebassin i Holbæk bådelaug vil derfor blive opfyldt med jord.

BETINGELSE FRA HOLBÆK KOMMUNE – LOKALE SKAL VÆRE MED

Holbæk kommune har i kontrakten betinget at det skal være de sædvanlige 4 der står for alle store byggerier i Holbæk kommune at udføre del-elementer af projektet:
Arkitekt Kullegård A/S skal tegne parkeringsanlæg, entreprenør Henriksen (der p.t. ikke er gået konkurs), advokat fra advodan (hvor den tidligere borgmester var ansat) Steen Marslew og medarbejdere fra Sparekassen Sjælland der som bekendt er den bank hvor Holbæk kommune låner penge og hvis hovedsæde er placeret på Holbæk havn overfor den af Holbæk kommune lejede bygning på havnen.

LEJEKONTRAKTEN MED HOLBÆK BÅDELAUG ER OPSAGT GRUNDET “FORCE MAJURE”

Og det betyder ifølge de oplysninger som er tilkommet redaktionen at samtlige både der p.t. har hjemmehørende i Holbæk bådelaug opsiges og bliver tilbudt om plads i Holbæk Marina – hvor der er mange ledige pladser grundet den dårlige stemning/-økonomistyring.

Den konservative byrådspolitiker Michael Suhr der tidligere foreslog at (citat):

Skidtfiskerne fra Holbæk bådelaug kan bare flytte ud til Holbæk marina og de (medlemmerne af Holbæk bådelaug -Red) skulle tage og smide klubtrøjen og indordne sig.

Hans forudsigelser kommer nu til at gå i opfyldelse.

EKSKLUSIV SWIMMINGPOOL ETABLERES PÅ HAGEN

For ejere af de eksklusive ejerlejligheder bliver der opført en topmoderne swimmingpool på hagen kun med adgang for ejere.

GÆSTEARBEJDERE ANKOMMER MAJ 2020

Der er tale om cirka 250 Polske gæstearbejdere der skal arbejde på den første fase af byggeriet og det er planlagt at de skal ankomme Maj 2020 og bo i moderne skurvogne på hagen.

DANSK FAGFORENING SER FREM TIL AT KOMMUNALT AKTIVEREDE BORGERE SKAL MEDVIRKE

Fagforeningsleder ser frem til at kommunalt aktiverede borgere skal medvirke til opførslen af byggeriet i Holbæk:

“Det er en stor dag for Dansk fagbevægelse at vi kan tilbyde at omkring 120 kommunalt aktiverede borgere kan komme i virksomhedspraktikker i selskabet bag højhusbyggeriet på Holbæk havn. At de ikke ansættes ordinært på noget tidspunkt er der jo desværre intet nyt i – De bør alle være taknemmelige for den udstrakte hånd der kommer fra selskabet fra Oman”.

Foreningen Sidesporet kommer til at står for styringen af de kommunalt aktiverede der b.la skal lave mad til de mange Polske gæstearbejdere:

“Vi ser frem til at hjælpe Holbæk kommune med de mange problemer med at styre de kommunalt aktiverede og vi har mange års erfaringer med at modtage støtte fra kommunen”.

Det bakkes op af den socialdemokratiske borgmester fra Holbæk:

Holbæk kommune har gennem årtier haft problemer med aktiverede borgere og det ser nu endelig ud til at vi kan få dem i beskæftigelse og det passer godt med den socialdemokratisk ambition om at “Alle skal med”.
Det betyder også at Holbæk kommune kan modtage statslige refusioner for disse borgere.”

DET KOMMER DET TIL AT BETYDE FOR BÅDEJERE I HOLÆBK BÅDELAUG

Når din båd er søsat i.f.b.m. fælles søsætning d.18/4-2020 har du indtil d.1/5 2020 til at fjerne din båd. Det kan f.eks blive til Holbæk marina hvor der kan købes bådpladser mellem 30-50.000 Kr stykket.

Der vil i forbindelse med udfasningen af Holbæk bådelaug blive holdt en ceremoni hvor formanden og bestyrelsen takker for de mange gode år i det hyggelige Holbæk bådelaug.
Der vil blive opsat opslag i klubhuset – der i øvrigt skal anvendes som køkken for aktiveringsprojektet i samarbejde med Foreningen Sidesporet.

Formand Per Frederiksen udtaler:

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

“Det lå i kortene at Holbæk kommune ikke ville forlænge lejeaftale og det har trukket op til dette her igennem mange år. På trods af havneudvalget mange udflugter og såkaldte inspirationsture til mange andre danske havne f.eks Svendborg/Faaborg m.m. og udenlandske havne fremgår de manglende resultater af de mange havneudflugter jo tydeligt at bygge-sammensætningen på Holbæk havnefront.

Selv har jeg ingen ambitioner om at flytte min sejlbåd ud til Holbæk marina og familien og jeg tager på en jordomsejlning i de kommende år og jeg ved ikke hvor vi ender med at placere vores sejlbåd fremover.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for mange gode år og et godt samarbejde med bestyrelse og medlemmer i Holbæk bådelaug – det har været fantastisk og vores hyggelige forening har været et mønster-eksempel på hor godt man/k kan drive en forening – men nu er det desværre slut.

WEBMASTER FOR HOLBÆK BÅDELAUG

Siger hermed tak for nu og der kommer ikke flere indlæg på Holbæk kommunes hjemmeside.
Det har gået ekstremt hurtigt med dette indlæg og der kan mangle henvisninger. Læs mere om projektet på Holbæk kommunes hjemmeside.