UDGIVES AF GEODATASTYRELSEN

midtfarvandsafmaerkKort 1 INT – Hent den her gratis som .Pdf-dokument
Og se den digitale udgave…

88 SIDER MED SYMBOL-FORKLARINGER, FORKORTELSER, FYRKARAKTERER, M.M.
Citat fra Geodatastyrelsen’s hjemmeside:

“Kort 1 • INT 1” indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel internationale som nationale kort udgivet af Geodatastyrelsen…

Denne udgave af “Kort 1 • INT 1” bygger på “Chart Specifications of the IHO” (International Hydrographic Organization), som blev vedtaget på den 12. internationale Hydrografiske Konference i 1982 i Monaco.

DEN DANSKE LODS

”Den danske Lods, Generelle oplysninger” indeholder baggrunds-information med relevans for sejlads i danske farvande…

Hensigten med denne udgave er at gøre det nemmere for søfarende og andre brugere at finde opdaterede og relevante oplysninger vedrørende sejlads i danske farvande.

Denne digitale publikation findes både på internettet og og på cd-rom.”

INDEX OVER DANSKE SØKORT

LÆS MERE OM GEODATASTYRELSEN

man2

De danske farvande er dækket af 65 søkort

Søkorthistorie | Søopmåling | Søkort | Søkortrettelser | Nautiske publikationer |