PÅ DENNE SIDE KAN DU SE LIDT INFORMATIONER OM HAVNE-UDVIKLINGEN I HOLBÆK BY

De kommunale planer og hvem som sidder i havnegruppen.
Kommunal hjemmeside >>

HOLBÆK BÅDELAUG ER REPRÆSENTERET VED VORES FORMAND

Jeg har via formanden fået tilsendt linket til havnegruppen’s hjemmeside på den kommunale hjemmeside.
(Det er desværre p.t. ikke muligt at finde informationer om havnegruppen ved søgninger i Google eller via søgninger på den kommunale hjemmeside – webmasters bemærkning)

JEG HAR HENVENDT MIG TIL HOLBÆK KOMMUNE

På baggrund af ovenstående forhold samt at det af den kommunale hjemmeside ikke fremgår hvem som sidder i havnegruppen henvendte jeg mig til den kommunale forvaltning og fik tilsendt deltagerlisten dagen efter.

Her er listen med de personer og organisationer som Holbæk kommune har udvalgt til at deltage i havne-gruppen:

HAVNEGRUPPEN

Holbæk kommune har nedsat en havne-gruppe som består af:

Holbæk Marina

Jens Erik Nielsen | Karsten Hector

Ejerforeningen Kanalstræde (Erhverv)

Thomas Kullegaard

Sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads

Per Frederiksen

Sidesporet/ kulturhavnen

Kasper Lomholdt | Peter Haugaard

Beboergruppen på havnen

Preben E. Nielsen | John Just

Hal-E

Michael Palsgaard

Fjordstjernen

Benny Jørgensen | Jerrik Spang Petersen

Politikere

Søren Kjærsgaard
Willy Lisby
Finn Martensen
Christina K. Hansen
Henrik Mosbæk
Ole Hansen
Pernille Kruse
Michael Suhr
Leif Juhl
John Harpøth

Administration

Erik Kjærgaard
Kristian Nabe-Nielsen
Brian W. Ahlquist
Lotte Højgård
Mads Næsgård Schmidt

KOMMUNAL HJEMMESIDE OM IDEER OG FORSLAG TIL HAVNEUDVIKLING PÅ SILVAN-GRUNDEN

Citat fra hjemmesiden:
Idéer og forslag vedrørende byudvikling ved Havnevej og Kanalstræde.
Byrådet har prioriteret igangsætning af planlægning for et nyt byudviklingsprojekt øst for værftet.

HØRING

Citat:

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Holbæk Kommune skal have dine idéer og forslag skriftligt i brev eller e-mail senest onsdag den 23. september 2015.

Citat slut….

(Alle borgere har mulighed for at komme med deres betragtninger – webmasters bemærkning)

LÆS MERE OM PLANLOVENS § 23c

Citat fra Retsinformation:
§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.
Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

MODTAG EMAIL NÅR DER HOLDES NYE HØRINGER