Kilde: Benjamin Kristensen, Duelighedsklubben, www.duelighed.dk

“Hvis du er bådfører, skal du vide helt præcist, hvornår du sejler erhvervs- eller fritidssejlads. Hvis du f.eks. sejler med passagerer, skal du være opmærksom på, at der i mange tilfælde stilles særlige krav til f.eks. forsikring, fartøj, udstyr, planlægning og bemanding.
Reglerne findes bl.a. i Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer, og har til formål at beskytte borgere, som henvender sig til en skipper for at komme med ud at sejle, imod søulykker. Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget der bare “lugter” af erhvervssejlads, for at undgå bøder, fængsel og/eller store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke”…

FRITIDSSEJLLADS

Det er fritidssejlads når:

  1. formålet med sejladsen alene er sport eller/og fritid
  2. sejladsen ikke sker som led i en erhvervsmæssig sammenhæng
  3. alle personer ombord er klar over, at der er tale om privat sejlads for egen risiko”

LÆS MERE…

BUGSERING OG BJERGNING

“Bugsering og bjærgning er erhvervssejlads.
Al bugsering og bjærgning er pr. definition erhvervssejlads. Formålet med sejladsen er jo hverken sport eller fritid, men at transportere noget gods (en båd) fra et sted til et andet.
Når man således udfører et stykke arbejde, dækker lystfartøjsforsikringen ikke. Hvis der sker en ulykke, kan du komme i gæld for resten af dit liv. Derfor skal du tænke dig grundigt om, inden du begynder at hale i slæbetrossen”…