Dannebro Holbæk 2007

Kilde: Søfartsstyrelsen
Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om “det at færdes til søs”.

Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne såsom yachtskippereksamen, duelighedsbevis, speedbådskørekort m.v.

BLIV SIKKER – TAG DUELIGHED

kompasafmaerknord1

Duelighedsprøven er ikke et lovkrav men anbefales fordi den giver dig de forudsætninger som du skal bruge for at færdes til søs, til gavn for din og andres sikkerhed.

Har du en båd, eller tænker du på at få det, må du ikke undlade at lære noget om at sejle.
Undervisningen er skræddersyet nye fritidssejlere. Du lærer noget om søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og beskyttelse af havmiljøet.

For at kunne bestå prøven, må du regne med noget hjemmearbejde.
Der må påregnes udgifter til materialer, bøger, sikkerhedskursus, evt. aftensejlads og eksamensgebyr.

SPEEDBÅDSKØREKORT

manovresignalerHar du speedbåd er der dog lovkrav om, at du skal have et såkaldt speedbådskørekort. Har du en fritidsbåd med en skroglængde på 15-24 meter, skal du tage yachtskippereksamen for at have lov til at sejle båden.

Speedbådskørekortet sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøjs funktion, konstruktion og udrustning. Prøven kan tage mange steder rundt omkring i landet – der findes både private udbydere, aftenskoler m.v.

Du får speedbådskørekortet ved at gennemføre en prøve. Ved prøven skal du bl.a. vise kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning og redningsudstyr.

YACHTSKIPPER

KLITTA I Holbæk Bådelaug

KLITTA I Holbæk Bådelaug

Uddannelsen er modulopbygget og todelt. Der er således yachtskippereksamen af henholdsvis 3. grad og 1. grad. Undervisningen foregår i sejlklubber og på aftenskoler, og Søfartsstyrelsen afholder eksamen, der foregår rundt omkring i landet.

Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at blive styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad opnås efter en vis fartstid ret til at føre fritidsfartøjer op til 24 meter i fart på alle have.