Holbæk Bådelaug

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerHolbæk d. 26/5 2020
Høringssvar vedr. lokalplan 1.54 BYUDVIKLING VED FILMTORVET I HOLBÆK

Stillet af foreningerne på området

:
Holbæk Kajak Klub, Ragnar Lodbrogs Sønner – Søspejderne i Holbæk, Holbæk Strandjagtforening, Holbæk Bådelaug og Fiskerihavnens Bådelaug af 1998.

Bemærkninger

Området lige øst for Filmtorvet, delområde C2 og C3 på ca. 2800 m2, der for nuværende anvendes til bådoplag for hhv. Holbæk Bådelaug og Fiskerihavnens Bådelaug af 1998, afgives til de i lokalplanen nævnte formål.
Vi er enige i beskrivelserne af lavere byggeri med maritimt udtryk på delområderne.

I delområde D etableres bådoplag på 4200 m2, som det fremgår af vedhæftede bilag. Det er en forøgelse af arealet i forhold til de nuværende landpladser på delområde C2 og C3, og det er større end det areal, der afsættes i lokalplanen. Dette skyldes, at Holbæk Bådelaug afgiver dele af sin nuværende oplagsplads i området til Holbæk Kajak Klub, da de ønsker at udvide deres areal til 900 m2 for at sikre plads til udvidelse af klubben og dens aktiviteter. Samtidig skal der sikres fremtidig plads til både fra hhv. Holbæk Bådelaug og brugerne fra Fiskerihavnens Bådelaug af 1998. Der er pt. oplagret både foran foreningernes klubhuse på parkeringspladsen på Finsings plads. Disse er i vejen for parkering, udsyn og aktiviteter, så de påtænkes ligeledes flyttet til den nye oplagsplads.

Inden for det nye bådoplag i delområde D etableres en kørevej til bådtransport som vist i vedhæftede bilag. Der vil være behov for køreadgang til området for en større lastbil til transport af ca. 50 – 60 fritidsfartøjer årligt. Kørsel via Roedsvej og Parallelvej vil være tidskrævende og give en unødig omvej med tung trafik, og det vil fordyre bådtransporten væsentligt. I kortbilag 3 og 5 er markeret en sti, hvor vi ønsker kørevej. En sti anser vi ikke for tilstrækkeligt, og en kørevej vil kunne tjene begge formål. Den kan evt. afgrænses med bom, når den ikke benyttes til bådtransport.

I kortbilag 3 er markeret bådoplag, der rækker ind over søspejdernes nuværende område. Vi er i foreningerne enige om, at dette ikke skal iværksættes, og at søspejderne bibeholder deres nuværende område med samme areal og afgrænsning.
En forudsætning for iværksættelse er, at foreningerne på området får genforhandlet deres lejeaftaler, som udløber pr. 31/12 2020, samt at Holbæk kommune retablerer faciliteter i det kommende bådoplag i delområde D, så det er klar til anvendelse af foreningerne. Vi indgår meget gerne i dialog og samarbejde om dette.

Venligst – på vegne af

Holbæk Kajak Klub: Birgit Svarre, Hans Heuser, RLS – Søspejderne i Holbæk: Niels Hougaard, Holbæk Strandjagtforening: Jesper Mortensen, Holbæk Bådelaug: Per Frederiksen, Fiskerihavnens Bådelaug af 1998: Steffen Jørgensen