Plantegning - Holbæk bådelaug - afvandingsledninger

VI HAR MODTAGET DETTE I.F.B.M. PROJEKT FOR OMLÆGNING AF AFVANDNINGSLEDNINGER PÅ AREAL HOLBÆK BÅDELAUG

I forbindelse med det forestående projekt for omlægning af afvandingsledninger, sådan at udløbene flyttes fra Krags Brygge til vandrenden for enden af Roedsvej, skal der etableres en pumpestation for spildevand.
Under anlægsarbejdet for pumpestationen får entreprenøren brug for et areal på bådoplagspladsen, hvor der i dag står en container og nogle både.

TEGNING

På tegning ses hvor pumpestationen skal anlægges.
Plantegning - Holbæk bådelaug - afvandingsledninger

Og på billedet her du se container og både som for nuværende står på stedet, og markering af det omtrentlige arbejdsareal.
Areal for vandafledning

Vi forventer at entreprenøren gerne vil i gang i dette område straks ved opstarten primo marts 2021.