Logo Holbæk Bådelaug

FORMANDEN FOR HOLBÆK BÅDELAUG HAR ORDET…

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

GODT NYTÅR

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer et rigtigt godt nytår. På dette tidspunkt er solen så småt ved at vende tilbage til vores nordlige halvkugle. Det er måske lidt tidligt, at begynde at løsne presenningen på båden, men det varer ikke længe.

TAK TIL ALLE

I 2014 gav alle medlemmer igen en hånd med til at forbedre vores havn og sikre vores gode, hyggelige miljø. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har løst opgaver – store som små. Det er en fornøjelse at deltage i vores fællesskab på havnen.

KLUBHUSET TRÆNGER TIL EN HÅND

I bestyrelsen planlægger vi en omfattende renovering af klubhuset. Det koster penge og god arbejdskraft. I Holbæk Bådelaug er vi så heldige, at vi både har dygtige og arbejdsomme medlemmer og en fornuftig økonomi, så det mener vi i bestyrelsen, at vi er klar til at gå i gang med. Mød op på generalforsamlingen og giv din mening til kende – vi kommer med et oplæg.

MASTEKRANEN SKAL RENOVERES

Mastekranen er ved at være træt i mekanikken. Motorer og mekanik har flere gange svigtet på grund af slid. Vi planlæggen en mindre ombygning af den, så den bliver lettere at bruge og servicere, og ikke mindst så sikkerheden er i orden. Den vil være klar til foråret.

FREMTIDEN SER LYS UD

Jeg er løbende i dialog med Holbæk Kommune. Der er mange planer og idéer for områderne omkring vores havn. Vi bliver hørt og informeret godt omkring alt, hvad der vedrører os. Kommunen er meget positive over for vores havn, og den betydning vi har for området og byen. Vi er med i alle de planer, jeg har set for området, og jeg er helt sikker på, at vi vil blive ved med at være en god havn mange år ud i fremtiden. Vi har stadig medlemmer, der står på venteliste til en plads, til trods for at mange andre havne har ledige bådpladser.

VIGTIGT – FORDELING AF PLADSER 2015

Med denne udgivelse af Maagen følger en slip til brug for ønsker eller ændringer for sæsonen 2015. Ønsker du bådplads, fiskehytte eller andet, skal du udfylde slippen og returnere den under de vilkår, der står på den.
Vi har et par gange oplevet, at medlemmer fortæller, at de har lagt deres slip i postkassen, uden at vi har fået den. Hvis du vil være sikker på, at vi har modtaget din slip, så er du velkommen til at kontakte formanden inden den 1. marts.

Jeg glæder mig til vi ses på generalforsamlingen den 1. februar.

Hilsen
Per Frederiksen – formand