Der var helt fyldt op i Holbæk Bådelaug’s klubhus da der idag Søndag 10/2 2013 blev afholdt generalforsamling.
Der var et par udskifter på diverse poster: John Aabeck og kasserer trak sig og posterne er blevet besat af andre medlemmer. Formanden takkede for deres indsats, samt indsatsen fra de frivillige som holder klubhuset, arealer, samt i forbindelse med det gennemførte pæleprojekt m.m.

Referat fra generalforsamling vil komme på hjemmesiden senere.

Torben Westermann afleverede fotos fra de “gamle dage”:  – De vil komme på hjemmesiden.

Mvh

Webmaster