Holbæk bådelaug

Logo Holbæk BådelaugGeneralforsamling i Holbæk Bådelaug
Søndag den 6. februar 2022 kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning:
  a. Beretning fra havneudvalget
  b. Beretning fra klubhusudvalget
  c. Beretning fra landpladsudvalget
  d. Beretning fra medieudvalget
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)
 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
  Jubilæumsfest 40 år. Nedsættelse af et udvalg til at arrangere jubilæet sammen med klubhusudvalget. Fastsættelse af en budgetramme og evt. egenbetaling.
 4. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2022
 6. 6. Valg til bestyrelsen
  a. Per Frederiksen – formand – ønsker at genopstille.
  b. Torben Præst– ønsker at genopstille.
  c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke genopstiller.
 7. Valg til udvalg
  a. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at genopstille.
  b. Klubhusudvalg – Nils Nykjær, Josefine Røgilds, Knud Seidelin og Poul Siig
  genopstiller. Suppleant:
  c. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fortsætte.
  d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller.
  e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen ønsker at fortsætte. Frank Skibby afløses.
 8. Valg til revision
  Erling Brønnum revisor – genopstiller
  Knud Seidelin suppleant.
 9. Eventuelt