Logo Holbæk Bådelaug

Søndag den 1. februar 2015 kl. 10.00 i Klubhuset

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

Logo Holbæk Bådelaug – et anker, vand og to træer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

  Beretning havneudvalg
  Beretning klubhusudvalget
  Beretning landpladsudvalget
  Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)

 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen

  – Justering af vilkår for betaling af kontingent
  – Justering af vilkår for brug af slæbestedet
  – Forslag om renovering af klubhuset

 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2015:

  Der foreslås ingen stigninger.

 6. Valg til bestyrelsen

  Jens Dybvad – klubhusrepræsentant, ønsker at genopstille
  Dennis Iversen – landpladsrepræsentant, ønsker at genopstille
  Torben Storm – kasserer, ønsker at genopstille
  a. Valg af bestyrelsessuppleanter – Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller.

 7. Valg af udvalg:
  a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen – begge genopstiller
  b. Klubhusudvalg, følgende er på valg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Hardy Larsen, Kaj Lykke, Poul Lynge.
  Suppleant: Anders Holm
  c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller
  d. Landpladsudvalg: Luffe Hjulgaard genopstiller. Flere medlemmer ønskes
  e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby – begge genopstiller
 8. Valg til revision – følgende er på valg:
  Claus Schunck
  John Just
  Suppleant Erika Nicolajsen
 9. Eventuelt