Logo Holbæk Bådelaug

I henhold til vedtægter og havnereglement for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets medlemmer hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Finsings Plads 2. 4300 Holbæk Søndag den 2. februar 2014 kl. 10.00

Dagsorden:

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træer

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  • Beretning havneudvalg
  • Beretning klubhusudvalget
  • Beretning landpladsudvalget
  • Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)
 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2014
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af udvalg
 8. Valg til revision
 9. Eventuelt:
  Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være i postkassen på havnen, eller sendt til formanden på
  frederiksenper@hotmail.com senest 10 dage før generalforsamlingen.

Holbæk den 1. januar 2014. Per Frederiksen – formand

Det fulde program for generalforsamlingen kan ses..

På siden “Maagen” – Maagen Januar 2014: – Som .Pdf-dokument